CENTRUL DE  INFORMARE  TURISTICĂ  "GHEORGHE IACOMI"  PIATRA NEAMŢ
   

Despre Gheorghe Iacomi
Obiective turistice

Staţiuni
Agrement
Restaurante, baruri
Agenţii de turism
Transporturi
Etnografie
Hărţi
Alte informaţii
Centre de informare turistică din România
Programul evenimentelor culturale
Gastronomie moldovenească
Shopping

 www.viziteazaneamt.ro
www.viziteazapiatraneamt.ro
www.neamtvirtual.ro

Webcam live partia de ski
Cityneamt.ro
Hoteluri

Pârtii de schi- i-Tour Schi
Harta interactiva a
partiilor de schi
din Romania
- i-Tour Schi
i-Tour facebook

 

 

CAZARE NEAMT - Pensiuni, Cabane, Hoteluri, Moteluri Camping
Icoane făcătoare de minuni din judeţul Neamţ

Muntele Ceahlău - prezentare pdf
Trasee de drumeţie în jurul oraşului Piatra Neamţ (pdf)(Tastaţi cuvintele cu diacritice)
powered by FreeFind

Prezentare generală a judeţului Neamţ
Este situat în nord-estul României şi are o suprafaţă de 5896 kmp.
Judeţele învecinate sunt: Suceava (N), Iaşi (E), Vaslui (SE), Bacău (S), şi Harghita (V).
Structura administrativă: 5 oraşe, 78 comune, 344 sate.
Izvoarele arheologice atestă popularea acestor meleaguri încă din paleoliticul superior, aici descoperindu-se numeroase vestigii, ce indică nu numai vechimea unor forme de viaţă organizată, ci şi continuitatea lor
Relieful este variat, coborând în trepte de vest la est. Munţii, parte a Carpaţilor Orientali, care ocupă 51% din suprafaţa judeţului sunt constituiţi din şisturi cristaline şi roci sedimentare aparţinând zonei flişului. Principalele culmi sunt: Masivul Ceahlău (1907 m), Munţii Bistriţei, Munţii Stânişoarei, Munţii Tarcăului, Munţii Goşmanului şi o parte a Munţilor Hăşmaş. Următoarea treaptă a reliefului o constituie Dealurile Subcarpatice cu înălţimi de 400-900 m, ce închid depresiunile Cracău-Bistriţa şi Neamţ. În estul judeţului se află unitatea de podiş străbătută de lunca Siretului, zona cea mai joasă (200 m).
Clima este temperat-continentală cu nuanţe diferite în funcţie de altitudine, aşezarea văilor şi amenajările hidrotehnice de pe valea Bistriţei.
Reţeaua hidrografică este bogată fiind constituită, în principal, din râurile Bistriţa, Moldova, Siret, cu afluenţii lor şi lacuri: de acumulare dintre care, cel mai important este Lacul Izvorul Muntelui, bălţi, iazuri şi cel mai mare lac de baraj natural din ţară format pe pârâul Cuiejdel
Flora şi fauna sunt zonate pe altitudine: vegetaţie şi animale de luncă, de stepă, de păduri de foioase şi conifere şi de pajişte alpină pe înălţimi.

Această zonă încântă prin varietatea formelor naturale şi a monumentelor istorice, prin temeinicia trăirilor spirituale ce au lăsat urme la tot pasul.
Dacă sunteţi totuşi neîncrezător, iată încă 4 motive pentru a poposi cât mai curând în Neamţ:
* este teritoriul cu cea mai mare densitate de biserici şi aşezăminte monahale din Europa;
* este spaţiul geografic şi istoric cel mai frecvent evocat în file de istorie şi literatură;
* este vatra copilăriei lui Ion Creangă şi a patimilor iubirii lui Mihai Eminescu;
* este tărâmul singurului munte sfânt din România (Ceahlău) şi a celui mai mare lac de acumulare din ţară (Izvoru Muntelui), unicul pe care se sărbătoreşte "Ziua Marinei".

ACCES (CĂI DE TRANSPORT)
1. feroviare:
Bacău - Bicaz
Bacău - Roman
Paşcani - Târgu Neamţ
2. rutiere:
E 85 Bacău - Roman - Paşcani
DN 2 Bacău - Roman - Paşcani
DN 15 Bacău - Piatra - Neamţ - Bicaz - Borsec
DJ 15D Piatra - Neamţ - Roman - Vaslui
DJ 15C Piatra-Neamţ - Târgu Neamţ - Suceava
DJ 15B Târgu Neamţ - Poiana Largului
DJ 17B Poiana Largului - Vatra Dornei
DJ 12C Bicaz - Gheorgheni
3. aeriene
- cel mai apropiat aeroport: Bacău - 65 km (legături auto şi feroviare)
- alte aeroporturi: Suceava - 110 km, Iaşi - 120 km

Distanţe:
Piatra Neamţ - Bucureşti - 354 km
Arad - 615 km
Bacău - 60 km
Braşov - 242 km
Cluj-Napoca - 326 km
Constanţa -488 km
Galaţi - 247 km
Giurgiu - 418 km
Iaşi - 136 km
Oradea - 478 km
Ploieşti - 353 km
Sibiu - 337 km
Suceava - 121 km
Timişoara - 613 km
Tg. Mureş - 219 km
Vatra Dornei - 160 km
TÂRGU NEAMŢ BICAZ PIATRA NEAMŢ ROMAN ROZNOV

Proiectare, grafică şi actualizare: Monica Jitianu; Texte şi actualizare: Cristina Costachi; Trad. franceza: Roxana Doarbeş
Ultima actualizare:9.07.2015