CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ "GHEORGHE IACOMI" PIATRA NEAMŢ
Obiective turistice »Lăcaşe de cult »Monumente istorice »Muzee şi case memoriale »Parcuri naţionale şi rezervaţii naturale
Prima pagină 
Lăcaşe de cult
Site search Web search

(Tastaţi cuvintele cu diacritice)
powered by FreeFind
English
Francais
Gheorghe Iacomi
Obiective turistice:
  Lăcaşe de cult
 Monumente istorice
  Muzee şi case memoriale
  Parcuri naţionale, rezervaţii naturale
Unităţi de cazare
Staţiuni:
  Bălţăteşti
  Durău
  Neguleşti
  Oglinzi
Agrement:
 Turism ecvestru
 Pescuit sportiv
Ski
  Vânătoare
Diverse
Restaurante, baruri
 Agenţii de turism
 Transporturi
 Programul evenimentelor culturale
 Etnografie
 Hărţi
 Alte informaţii
Centre de informare
turistică din România

 Oraşe:
 Piatra Neamţ
 Roman
 Târgu Neamţ
Bicaz
 Roznov
Gastronomie moldovenească
Shopping
Săli de conferinţă

Biserici Biserici vechi   Sinagoga Piatra Neamţ   Catedrala Episcopală Ortodoxă Română RomanMănăstiri şi schituri

Biserici

Biserica Precista - Piatra Neamţ, Bd. Decebal. nr.56, tel. 0233 217560

Hramul Adormirea Maicii Domnului (15 august).
Construcţia celei mai frumoase biserici a oraşului a început în 1930 şi a fost sfinţită în 1947. Planurile lucrării s-au făcut de arhitecţii Bolomei şi Dortz, iar execuţia lucrării, de către constructorul Carol Zani şi sculptorul Vincenzo Puschiasis. Conducerea lucrării a aparţinut preotului Constantin Mătasă. Icoanele din catapeteasmă, din biserica veche, în praf de aur, au fost făcute, se pare, de un pictor grec.

  

Biserica Cuvioasa Paraschiva

 
Este cea mai mare biserică a oraşului. A fost construită între 1991-1997. Arhitectura este una modernă cu influenţe bizantine, interiorul fiind pictat în stil moldovenesc.
Contact: str. Mihai Stamatin

Catedrala Episcopală Ortodoxă Română - Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 5
tel. 0233 731683, 0233  731682, 0233 731256

Hramul Cuvioasa Parascheva (14 octombrie).
Ctitorie din 1542-1550 a lui Petru Rareş pe locul unei vechi biserici din vreamea lui Petru I Muşat. Ansamblul monumental mai cuprinde: un paraclis, clădiri pentru birouri şi chilii, Palatul episcopal construit în 1870 şi turnul-clopotniţă. Acesta are o istorie foarte lungă, fiind construit în două etape în sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea.Are cinci nivele,iar clopotele sunt foarte vechi, trei fiind donate de Ştefan cel Mare.Turnul adăposteşte şi una din cele mai bogate biblioteci documentare (20000 de volume). În decursul vremurilor aşezământul, monument istoric şi de arhitectură religioasă, a constituit un centru important al culturii şi învăţământului românesc.

Turnul de la intrarea Episcopiei Romanului Pictură interioară a Bisericii Episcopale Roman Incinta Episcopiei Romanului

Biserica romano-catolică - Piatra Neamţ, Str. M.Eminescu nr. 27, tel. 0233 212040

Biserica romano-catolică Piatra Neamţ Hramul Sf.Iosif Muncitorul ( 1 mai)
A fost construită în 1895, iar în cursul anilor 1936-1939 a fost supusă la renovări şi amplificări, aducându-se la forma de azi. Conducerea lucrărilor a avut-o preotul dr. Francisc Simon.

 

 

 

Biserica romano-catolică - Piatra Neamţ, Str. Valea Albă, cartier Dărmăneşti; tel. 0233 231730
Hramul Sf. Tereza a pruncului Iisus (1 octombrie)
Începută în 1991 cu contribuţia credincioşilor din Piatra Neamţ

Biserica romano-catolică - Roman, Str. Ştefan cel Mare, tel. 0233 741194
Hramul Sf. Tereza a pruncului Iisus (1 octombrie). Construită în sec. XX.

 


Biserica romano-catolică Săbăoani, Com. Săbăoani, Str. Orizontului, nr.53; tel. 0233 735014; fax 0233 735828
Hramul Sf. Mihail (29 septembrie).

Biserica romano-catolică Săbăoani  Interior Biserica romano-catolică Săbăoani

Biserica romano-catolică Adjudeni, Com. Tămăşeni, sat Adjudeni; tel. 0233 749600

Hramul Coborârea Sfântului Duh (15 mai).
Centrul parohial Adjudeni s-a înfiinţat în 1762-1776. Bisericuţa a fost înlocuită în 1810 cu o alta de lemn. Prima biserică de zid a fost construită în 1875, dar mai apoi a fost încorporată în noua mare biserică construită în 1986.

 

Sinagoga, Piatra Neamţ, str.Dim.Ernici, tel.Comunitatea evreilor 0233 223815

La extremitatea estică a fostei Curţi Domneşti , în imediata apropiere a Liceului "Petru Rareş", se află Sinagoga de lemn, monument cu o istorie îndelungată şi, pe alocuri, controversată, mărturie a numeroasei comunităţi evreieşti care a existat în acest oraş încă din evul mediu. Actuala construcţie s-a ridicat pe locul alteia mai vechi, în baza hrisovului din 19 iulie 1766 semnat de voievodul Grigore III Ghica. Vechea sinagogă a fost de piatră, dar de la începutul secolului al XVIII-lea nu s-a mai îngăduit decât ridicarea unor sinagogi de lemn, ceea ce explică şi materialul folosit la construirea acestui monument.
Faptul că Sinagoga se află atât de aproape de Biserica Sf. Ioan, nerespectându-se tradiţionala distanţă de 150 de stânjeni (aproximativ 300 m) care trebuie s-o despartă de o biserică creştină, a fost explicat de regulă prin marea vechime a edificiului iniţial, care ar fi precedat construirea ansamblului arhitectural din epoca lui Ştefan cel Mare. Adepţii acestui punct de vedere pleacă de la premiza că nimeni nu ar fi îngăduit ridicarea unei sinagogi sub zidurile Curţii şi Bisericii Domneşti şi că aceasta deja exista în 1497-1499 când Ştefan cel Mare a construit biserica şi turnul-clopotniţă, lăsând-o apoi pe vechiul amplasament. Se poate considera că este vorba de o simplă nesocotire a regulilor tradiţionale, deoarece dacă s-ar fi avut în vedere stricta respectare a acestora, nimic nu l-ar fi împiedicat pe Ştefan cel Mare să dispună demolarea şi strămutarea sinagogii la o distanţă convenabilă. Nu trebuie să uitat că în vechiul cimitir evreesc de pe muntele Pietricica, cele mai vechi pietre de mormânt datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi că Sinagoga se afla pe pământ domnesc, comunitatea evreească plătind o dare anuală (bezmăn) pentru folosirea acestuia. Foarte probabil ca vechea construcţie de piatră să se fi ridicat pe la mijlocul secolului al XVII-lea pe actualul amplasament, cu aprobare domnească, fără a se ţine seamă de respectarea distanţei prestabilite faţă de Biserica "Sf. Ioan" aşa cum a procedat de altfel şi Grigore III Ghica în 1766 când a încuviinţat actuala sinagogă de lemn.
Sinagoga din Piatra-Neamţ e construită din bârne groase învelite cu taban atât la interior cât şi la exterior. Temelia înaltă de piatră face ca intrarea în edificiu să se realizeze prin coborârea mai multor trepte, iar interiorul se prezintă ca o galerie închisă cu două etaje la nord şi un singur etaj la vest, unde e sinagoga femeilor, la sud aflându-se o altă galerie de mai mici dimensiuni destinată copiilor.
În peretele estic al sinagogii este aşezată "Urna Sfântă", adevărată operă de artă executată în lemn sculptat şi dispusă în trei etaje, fiecare nivel fiind aşezat pe coloane rotunde acoperite cu bronz şi argint. Această urnă a fost lucrată în 1835 de Şaraga Iţchok ben Moische, dar în patrimoniul lăcaşului s-a mai păstrat şi o frumoasă perdea cu şapte triunghiuri şi o inscripţie în ebraică din care rezultă că a fost realizată în 1767, deci la numai un an de la construirea actualului edificiu.
Cupola şi pereţii laterali sunt părţile originale ale construcţiei. Altarul, suflat cu aur, are o vechime de 250 de ani. Sinagoge este legată de numele lui Baal Shemtov, întemeietorul hasidismului.

  

Top
Biserici vechi Mănăstiri şi schituri