CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ "GHEORGHE IACOMI" PIATRA NEAMŢ
Obiective turistice »Lăcaşe de cult »Monumente istorice »Muzee şi case memoriale »Parcuri naţionale şi rezervaţii naturale
Prima pagină English

Lăcaşe de cult
Site search Web search

(Tastaţi cuvintele cu diacritice)
powered by FreeFind
Gheorghe Iacomi
Obiective turistice:
  Lăcaşe de cult
 Monumente istorice
  Muzee şi case memoriale
  Parcuri naţionale, rezervaţii naturale
Unităţi de cazare
Staţiuni:
  Bălţăteşti
  Durău
  Neguleşti
  Oglinzi
Agrement:
 Turism ecvestru
 Pescuit sportiv
Ski
  Vânătoare
Diverse
Restaurante, baruri
 Agenţii de turism
 Transporturi
 Programul evenimentelor culturale
 Etnografie
 Hărţi
 Alte informaţii
Centre de informare
turistică din România

 Oraşe:
 Piatra Neamţ
 Roman
 Târgu Neamţ
Bicaz
 Roznov
Gastronomie moldovenească
Shopping
Săli de conferinţă

Biserici Biserici vechi   Sinagoga Piatra Neamţ   Catedrala Episcopală Ortodoxă Română RomanMănăstiri şi schituri

Biserici vechi

ZONA PIATRA NEAMŢ | ZONA BICAZ | ZONA TÂRGU NEAMŢ | ZONA ROMAN | ZONA ROZNOV

Zona Piatra Neamţ

Biserica "Sf. Ioan"

Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă SITUARE: Situat în centrul oraşului în Piaţa Libertăţii
SCURT ISTORIC: Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă îşi au începuturile, potrivit izvoarelor istorice, în perioada 1468-1475 fiind ctitorit de Ştefan cel Mare.
DESCRIERE:Biserica zidită în 1497-1498, monumentală şi elegantă, este caracteristică stilului arhitectural moldovenesc din acea perioadă îmbinând tipul cu plan dreptunghiular şi bolţi semicilindrice cu cel trilobat şi turlă pe naos. Turnul, construit în 1499 din piatră brută şi întărit cu patru contraforturi ce-i subliniază profilul zvelt, are 19 m înălţime. Foişorul de pază a fost adăugat în epoca modernă.
Program de vizitare - Turnul-clopotniţă: 10-18 marţi-duminică (4 lei adulţi, 2 lei copii)

Biserica Sf. Ioan Botezătorul

 
A fost construită între 1867 – 1886 din piatră şi cărămidă, după planurile arhitectului Schulter, preot fondator fiind Iancu Lăzărescu, iar principalul ctitor, comerciantul grec Scully Logotides. Este îmbinat stilul bizantin cu cel romanic, dar şi cu elemente renascentiste, având 4 turle, din care una pentru clopote. Pictura a fost realizată în 1886 de Elefteriu (elev al lui N. Grigorescu) şi restaurată mai târziu, în 1924, în stil renascentist, de pictorul Gh. Belizarie din Piteşti. În 1955 s-a adăugat şi un pridvor.
Contact: str. Privighetorii, Cartier Mărăţei

Biserica Sf. Gheorghe


A fost ctitorita de familia Afanasie Gheorghias şi sfinţită în 1801. La începutul sec. XX, i s-a adăugat pridvorul, iar mai recent a fost repictată în stil fresco, de către arhimandritului Teodor Varahil Moraru, fost călugăr şi stareţ la Durău.
Contact: str. 22 Decembrie, nr. 1

Biserica Trei Ierarhi

 
A fost zidita intre anii 1837-1847, pe locul unei biserici mai vechi, slujitorul si ostenitorul in constructia ei fiind preotul Vasile Stefanescu.
In general biserica se impune prin simplitate si eleganta. Toata atractia o constituie cele 3 turle care fara sa fie niste sageti gotice, apar ca trase de cer si nu sustinute de pamant. Profesorul Iulian Antonescu afirma ca biserica este construita in stil moldo-polon.
Icoanele de valoare artistica sunt cele imparatesti de la Catapeteasma, si cea a Maicii Domnului din fata Catapetesmei, toate pe fond auriu, expresive si cu adanca traire interioara.
Contact: str. Ştefan cel Mare nr.2, lângă Colegiul Naţional Petru Rareş.

Biserica "Schimbarea la faţă" - tel: 0233 625574

SITUARE: - situată în Văleni-Piatra Neamţ; str. Magnoliei,
SCURT ISTORIC: ctitorit de Petru Rareş şi apoi de Al.Lăpuşneanu în 1574.
DESCRIERE: Monument istoric şi de arhitectură religioasă construit din lemn .Din punct de vedere arhitectural, biserica poate fi calificată fără nici o rezervă ca fiind una dintre cele mai reuşite realizări ale arhitecturii populare în lemn. Întreaga construcţie, executată din bârne şi scânduri groase de brad şi de stejar pe temelie de piatră, trădeaza o mână de virtuoz care a fixat în fiecare perete precizie, pricepere şi imaginaţie. Este de tipul bisericilor cu plan simplu în forma de navă, fără sânuri laterale şi cu altar pentagonal, clopotniţa aflându-se în imediata apropiere, spre sud. Acoperişul de şindrilă îmbracă întreaga construcţie în mod unitar, fără a sublinia la exterior decât prezenţa altarului. Interiorul este împărţit în pronaos, naos şi altar, pridvorul de la apus constituind, fără îndoială, un adaos mai recent (1924). Chenarele ferestrelor şi cel al uşii de la intrare sunt ornamentate cu încrustaţii dense, care alcătuiesc motive geometrice de o meticuloasă execuţie. În plus, la uşă, frecventul decor al şnurului în relief reproduce simbolic torurile vechilor portaluri de la intrarea bisericilor lui Ştefan cel Mare. Boltirea semicilindrică a pronaosului este rezolvată în mod original, mai ales în ceea ce priveşte susţinerea ce se realizeaza în trepte de forma poligonală, ale căror dimensiuni se reduc în partea superioară. Catapeteasma actuală este un produs al ultimelor decenii, cea veche neavând nici pe departe forma tradiţională. În locul fundalului de lemn sculptat care separă naosul de altar şi pe care sunt pictate scenele şi portretele riguros stabilite prin canoane, aici se aflau cinci rânduri de icoane aşezate pe un perete de scânduri, fără a se respecta o succesiune prestabilită. Aceste icoane însă, în marea lor majoritate, aveau o valoare istorico-artistică deosebită. Este vorba de cel puţin trei grupe de icoane distincte ca stil şi chiar ca structură plastică, fiind executate, fără nici o excepţie, pe bucăţi de scândură atent pregătite cu un glet de ipsos. Din punct de vedere cronologic ele acopereau în întregime secolele XVI şi XVII, iar ca factură artistică multe dintre ele se impun printre cele mai reuşite creaţii ale genului iconografic.

   

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - tel. 0233 229150

SITUARE: Vânători-Piatra Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1774 a lui Ioil Egumen de Bisericani.
DESCRIERE: Este construită din bârne de brad pe temelie de piatră, în stil specific moldovenesc, cu un plan trilobat, absidele laterale şi cea a altarului fiind uşor pronunţate. Pridvorul de la sud şi pronaosul ce prelungeşte spre vest nava bisericii, sunt adaosuri ulterioare, ca şi turla oarbă cu acoperamântul bulbat, ce conferă totuşi mai multă supleţe întregului ansamblu. Acoperişul de draniţă, în două ape, cu margini evazate, se rotunjeşte la absidele laterale şi cea a altarului, închizându-se în unghiuri drepte. În interior, pridvorul şi pronaosul prezintă un acoperamânt plan, însă naosul se înalţă printr-o elegantă boltă en berceau (semicilindrică), ce se desfăşoară până la catapeteasmă. Absidele laterale sunt acoperite în arc, iar altarul este dominat de un arc transversal de susţinere spre care converg nervurile unui segment de sferă. Catapeteasma originară este o piesă de mare valoare artistică şi deosebită frumuseţe. Lucrată în lemn de tei şi stejar, această creaţie de autentică artă românească respectă cu stricteţe dispunerea ierarhică şi spaţială specifică iconografiei creştine ortodoxe. Dar ceea ce frapează de la prima vedere în aceste picturi este îmbinarea unor elemente stilistice diferite dar nu şi eclectice, din care a rezultat un ansamblu unitar de certă originalitate. Psihologia personajelor biblice emană un anume hieratism bizantin, cromatica folosită creeaza o transparenţă renascentistă, iar frecvenţa planurilor secundare de inspiraţie locală trimite cu insistenţă la frescele de la Voroneţ şi Suceviţa. Uşile împărăteşti, mai ales, tratate preponderent pictural şi mai puţin sculptural, ca de altfel întreaga lucrare, degajă acea atmosferă specific moldovenească în care transcendentalismul rece şi distant al canoanelor se atenuează prin căldura unui umanism izvorât din simplitate şi firesc.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Vânători -Piatra Neamţ

Biserica "Buna Vestire" - tel. 0233 224546

Biserica "Buna Vestire" Piatra Neamţ (Cartier Dărmăneşti) SITUARE: situată în cartierul Dărmăneşti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 118
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1740 a spătarului Iordache Darie Dărmănescul
DESCRIERE: Are plan triconc, având sânurile laterale bine conturate. În interior, spaţiul este destul de limitat şi, ca atare, nu vom mai regăsi clasica împărţire în naos, pronaos şi altar, pridvorul din faţa intrării fiind adaugat în 1914. Nu este de fapt decât o singură rotondă centrală, boltită cu o calotă sferică şi destinată membrilor familiei boiereşti. Spre răsărit, naosul se prelungeşte cu absida altarului, iar în partea opusă, o tindă joasă pentru slujitorii curţii se afla dincolo de un perete despărţitor astăzi fiind dispărut şi înlocuit cu un simplu arc de susţinere. În peretele sudic al naosului, o nişă boltită marchează locul mormintelor ctitoreşti, iar clopotniţa, de forma unui turn prismatic nu prea înalt, se ridică în partea vestică a construcţiei, deasupra prelungirii spaţiului central, constituind obiectul unor recente modificări structurale. Biserica nu a avut pictură interioară, iar catapeteasma, cu o inscripţie votivă din 1829, a fost zugravită în spiritul hieratizant al vechilor canoane bizantine, atragând atenţia tocmai prin rigurozitatea execuţiei. În schimb, ferecătura unei Evanghelii din 1821 donată de Iordachi Darie la 20 decembrie 1845, constituie o impresionantă operă de artă, executată în argint şi email policolor.

Biserica "Sf. Nicolae" - tel. 0744 215498SITUARE: Piatra Neamţ, str. Obor nr.1
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1796 a logofătului grec Vogoride.
DESCRIERE: Construcţia este din zidărie de piatră în plan treflat, cu sânuri laterale uşor proeminente, fără compartimentarea tradiţională. Naosul este acoperit cu o boltă semisferică ce se descarcă prin intermediul a patru arce în pereţii exteriori, continuându-se cu o boltă semicilindrică ce acoperă şi cafasul din lemn, adăugat în 1935. Turnul-clopotniţă adăugit odată cu pridvorul ce constituie primul nivel al acestuia, cuprinde o cameră intermediară şi camera clopotelor. Interiorul a fost pictat în ulei în 1962. Biserica deţine o icoană de argint aurit a Sf.Nicolae adusă în 1865 din Polonia şi donată de primarul Nicolae Albu. Clădirea a fost consolidată în 1934 de constructorul Carol Zane.

Biserica "Buna Vestire" (Schitul Draga)- pentru contact: Biserica "Constantin şi Elena", cartierul Sarata, str. Verii nr.5, tel. 0233 210770

SITUARE: Piatra Neamţ, Dărmăneşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1779-1787 a lui Stero şi Mihalache Piroschi, strămutată în 1999 pe locul schitului Draga din Dărmăneşti - Piatra Neamţ

   
 

 

Schitul Doamna

Schitul Doamna Piatra Neamţ
SITUARE: Piatra Neamţ, pe malul drept al Bistriţei, în zona numită "Peste vale"
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1790 a ieromonahului Mitrofan
DESCRIERE: Edificiul impresionează de la prima vedere prin dimensiunile sale reduse şi prin simplitatea sa. Zidurile puternice, care depăşesc uneori grosimea de 1,5 m, se înalţă după obişnuitul plan treflat, cu absidele bine conturate şi care prezintă la exterior câte trei faţete plane îmbinate în unghi. Acoperişul în două ape, uşor evazat deasupra absidei altarului, se desfăşoara unitar până la clopotnita scundă ce se înalţă la extremitatea vestică, deasupra intrării originare. Este cât se poate de clar că în momentul primei sfinţiri biserica a avut o singură încăpere şi că mult mai târziu s-au adăugat pridvorul de pe axul longitudinal al navei şi veşmântaria de pe latura sudică, în dreptul absidei altarului. În interior, pridvorul îngust este acoperit cu o boltă stelară susţinută de patru perechi de nervuri, ce contrastează cu puritatea stilistică a bolţii semicilindrice a naosului, care se întinde inclusiv deasupra altarului. Absidele laterale sunt scobite în grosimea zidurilor, iar deasupra ieşirii din naos se afla un mic cafas (balcon) ce asigură accesul în clopotniţă. Restaurată între anii 1991-1993, i se mai adaugă un mic pridvor pe latura sudică. Se pare că Schitul Doamna nu a avut pictură nici în interior nici în exterior. Doar deasupra intrării în pridvor s-au realizat recent doua medalioane în mozaic cu portretele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. În schimb, catapeteasma executată din trei dulapi de proporţii impresionante, etalează întreaga gamă de motive sculpturale caracteristice unui stil neobizantin oarecum autohtonizat prin prezenţa masivă a elementelor decorative preluate din arta populară a Văii Bistriţei. Motivele vegetale stilizate domină cu autoritate câmpurile dintre icoane şi o mare parte din suprafaţa uşilor împărăteşti, iar chipurile sfinţilor, pictate de Mihai Zugravul, se impun prin expresivitate şi printr-o fericită îmbinare a culorilor.

  Schitul Doamna Schitul Doamna 
Schitul Doamna Schitul Doamna 

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
SITUARE: satul Bălăneşti, Com. Bârgăuani
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1763 a lui Constantin Rosetti
DESCRIERE: La exterior, un brâu în relief împarte faţadele în două segmente inegale. Registrul superior este ornamentat până sub cornişă, conferind monumentului o nota de eleganţă, zvelteţea fiind dată de ritmul pilaştrilor. Biserica are un plan mixt ce respectă obişnuita împărţire interioară cu pridvor, pronaos, naos şi altar. Bolţile pridvorului sunt împodobite cu nervuri decorative, iar pandantivii arcelor de susţinere din bolta naosului prezintă deschiderile unor cavităţi de rezonanţă. Separarea pronaosului de naos se realizează prin trei arcade trilobate sprijinite pe coloane cu capiteluri înflorate.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Com. Bârgăuani

Biserica "Sf. Voievozi"
SITUARE: satul Bodeştii de Jos, Com. Dobreni la 18 km nord de Piatra Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din sec. al XVII-lea a logofătului Petru Racoviţă

Biserica "Sf. Voievozi" Bodeştii de Jos Biserica "Sf. Voievozi" Bodeştii de Jos

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
SITUARE: Com. Dobreni
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1880
DESCRIERE: Catapeteasma, pictată la începutul sec. XX de pictorul Stahie, are o ornamentaţie deosebită.

   
 
 

Biserica "Sf. Dumitru"
SITUARE: satul Sarata, Com. Dobreni la 12 km nord de Piatra Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1752.

   

Biserica "Sf. Voievozi"
SITUARE: satul Căşăria, Com. Dobreni
SCURT ISTORIC: Ctitorie din sec. al XVII-lea, refăcută în 1832

   
 

Biserica "Pogorârea Sfântului Duh"- tel.: 0233 242155
SITUARE: în centrul satului, com. Gârcina pe locul fostei mănăstiri Gârcina
SCURT ISTORIC: Aşezarea este atestată într-un document de la Ştefan cel Mare din 10 oct. 1458. Aici a funcţionat o mănăstire de maici care şi-au construit o bisericuţă de lemn. Pe latura de sud-est a incintei actuale se mai văd şi astăzi urmele bisericii aparţinând mănăstirii, marcate printr-o ridicătura de pamânt, având rol de protecţie. În anul 1778 se desfiinţează mănăstirea, iar biserica existentă, fiind probabil deteriorată, se înlocuieşte prin grija boierilor Oprişan şi Gârcineanu în 1796-1804 cu o biserică de piatră şi cărămidă, care se află în funcţiune şi astăzi.
DESCRIERE: Biserica este o construcţie de plan mixt, având pe latura de vest un pridvor deasupra căruia se ridică turnul-clopotniţă şi care nu a fost construit odată cu biserica. Acesta, prin sistemul constructiv, prezintă caracteristicile secolului al XVIII-lea prin masivitatea zidurilor, având un rol defensiv subliniat de existenţa gurilor de tragere la primul nivel şi tainiţa înzidită, precum şi o frumoasă pardoseală de cărămida în camera clopotelor. Intrarea se face printr-o uşă masivă de stejar cu un chenar de piatră, lucrat simplu şi al cărui linţel este împodobit cu un basorelief. Din pridvor, tot pe sub un ancadrament de piatră se pătrunde în pronaos a cărui despărţire de naos este marcată doar printr-un arc puternic care se descarcă prin capetele a doi stâlpi adosaţi zidurilor longitudinale. Accesul în turnul-clopotniţă se face pe o scara îngustă de piatră, practicată în grosimea zidului în colţul de nord-vest al pronaosului. Câte o cupolă acoperă atât pronaosul cât şi naosul. Catapeteasma nouă păstrează vechile icoane în stil bizantin pictate de George Zugrav. Peste pictura veche s-a executat în 1957-1962 o pictură nouă, cu influenţe laice, de catre Varahil Moraru.

Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" Gârcina

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
SITUARE: satul Turtureşti, Com. Girov
SCURT ISTORIC: Construită în 1825 prin contribuţia locuitorilor din Turtureşti.
DESCRIERE: Are plan cruciform, cu elente laterale pentagonale şi clopotniţa în etanş, amplasată deasupra naosului, în axul longitudinal al construcţiei. Pe interior şi exterior este căptuşită cu scânduri de brad.

 

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: satul Conţeşti, com. Girov
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1828
DESCRIERE: biserică de lemn

  
  


Biserica "Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul"
SITUARE: satul Gura Văii, com. Girov
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1820-1822

   

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: satul Bahna, com. Girov
SCURT ISTORIC: ctitorie din 1736, renovată în 1970.

Biserica "Sf. Nicolae" Bahna

Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil"
SITUARE: satul Hârţeşti, com. Mărgineni
SCURT ISTORIC:
DESCRIERE: Ctitorie din 1683

Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil" Hârţeşti

Biserica "Sf. Apostol Anania" - tel. 0233 291525
SITUARE: satul Itrineşti, com. Mărgineni
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1728

Biserica "Sf.Apostol Anania" Itrineşti

Biserica "Sf. Petru şi Pavel"
SITUARE: satul Luminiş, Com.Piatra Şoimului
SCURT ISTORIC: Ctitorie din sec. al XVII-lea

Biserica "Sf. Petru şi Pavel" Luminiş Poiana Teiului

Biserica "Trei Ierarhi" - tel. 0233 292464

Biserica "Trei Ierarhi" CârligiSITUARE: satul Cârligi, Com. Ştefan cel Mare
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1660 a lui Iordache Cantacuzino. Clopotniţa a fost construită în 1796.
DESCRIERE: Construită din piatră şi cărămidă în genul acelor lăcaşuri de cult care la nevoie pot sluji şi ca mijloc de apărare, biserica prezintă izbitoare similitudini cu cea de la Palatul Cnejilor având planul în formă de cruce şi turnul-clopotniţă alipit pe latura de vest, asemenea bisericilor din secolul al XVII-lea. Ca şi la Biserica din Şerbeşti absidele laterale sunt marcate la exterior prin rezalite dreptunghiulare, în timp ce absida altarului are formă semicirculară. Clopotniţa este situată deasupra pridvorului acoperit cu o calotă sferica şi are spre sud o deschidere crenelată ce tradează unele caracteristici defensive ale construcţiei. Catapeteasma actuală a fost montată în 1926, iar în peretele nord-vestic al pronaosului se află lespedea de pe mormântul marelui postelnic Ruset, decedat la 17 noiembrie 1830.

Biserica "Sf. Gheorghe" - tel. 0233 292027
SITUARE: satul Şerbeşti, com. Ştefan cel Mare
SCURT ISTORIC: ctitorie din 1636 a lui Vasile Lupu
DESCRIERE: Biserica este în formă de navă cu absidele laterale înglobate în zidărie şi marcate la exterior prin rezalite dreptunghiulare. Soclul din piatră este limitat de un brâu din cărămidă în dinţi de fierăstrău, care, pe latura de nord, a fost distrus şi acoperit cu tencuială. De pe aceeaşi latură au dispărut şi cele două şiruri de ocniţe amplasate sub cornişa care înconjoară monumentul. Nu se cunoaşte forma originară a ferestrelor deoarece acestea au fost în timp micşorate.Turnul-clopotniţă se află deasupra pridvorului din colţul sud-vestic, iar la intrarea în pronaos se mai păstrează portalul original cu muluri în retragere succesivă îmbinate în arc frânt şi baze prismatice bogat ornamentate. Interiorul bisericii era compartimentat în pronaos şi naos printr-un perete de zidărie ce se sprijinea pe o fundaţie continuă. Ulterior acesta a fost spart pentru lărgirea spaţiului, creându-se un singur arc masiv de susţinere. Cupola pronaosului e sprijinită pe arce dublouri, în schimb cea a naosului prezintă şi arcele piezişe atât de uzitate în arhitectura religioasă moldovenească. Catapeteasma, cea actuala a fost executată în anii 1942-1943, după modelul alteia mai vechi. În urma lucrărilor de restaurare începute în 1994, la partea superioară a monumentului s-a descoperit o parte din fresca originară, fragmentul recuperat prezentând o deosebită valoare prin vechimea sa şi prin mărimea suprafeţei care permite o serie de consideraţii stilistice. Mai trebuie semnalat că pe latura de sud a bisericii se găsesc două vechi morminte, remarcabile prin valoarea artistică a monumentelor funerare ce le însoţesc. Unul dintre acestea aparţine prinţului Alexandru Cantacuzino, decedat la Karlsbad în 1859 şi reînhumat la Şerbeşti zece ani mai târziu. Biserica deţine un potir de argint poleit cu aur acoperit cu un decor dens, filigranat, cu inscripţia: Io Cantacuzino vel Spatar, leat 1767, o Evanghelie în limba rusă, tipărită la Moscova în 1818, cu o bogată ferecatură de argint, cu icoane emailate, de o rara frumuseţe, donată bisericii în anul 1852 de catre vornicul Alexandru Cantacuzin şi sotia sa Elena. Biserica a mai deţinut de asemenea şi o Evanghelie tipărită la Snagov în 1697 de catre Antim Ivireanu, carte foarte rară, a cărei prezenţă la Şerbeşti atestă schimbul permanent de tipărituri şi valori spirituale dintre Ţările Române.

Biserica "Sf. Gheorghe" Şerbeşti

Biserica "Sfinţii Voievozi"
SITUARE: satul Unghi, Com.Dragomireşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1822-1824 a lui Pavel Mancaş, Farmache Iordache şi Gorgos Mancaş.
DESCRIERE: Planul bisericii vădeşte acea influenţă ardelenească manifestată prin înălţarea clopotniţei deasupra pridvorului amplasat la vest. Încăperea clopotelor se detaşeaza din acoperişul bisericii, având o învelitoare proprie de tablă. Forma semicirculară a absidelor laterale reproduce la proporţii reduse pe cea a altarului, iar sub acoperiş, împrejurul monumentului, se desfăşoara o bandă ornamentală alcătuită din mai multe şiruri de cărămizi dispuse în "dinţi de fierăstrău". În interior, pronaosul e boltit semicilindric, en berceau, în timp ce naosul este acoperit de o calotă sferică susţinută pe patru arce simple. În general, biserica de la Unghi este un monument de mici dimensiuni, dar care impresionează prin proporţionalitatea şi echilibrul său de ansamblu.

Biserica "Sfinţii Voievozi" Unghi

Top

Zona Bicaz

Biserica "Sfinţii Voievozi"

SITUARE: satul Bistricioara, com. Ceahlău
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1775
DESCRIERE: Face parte din categoria bisericilor cu turn separat şi planul în formă de cruce. Acoperişul în patru ape este supraînălţat prin intercalarea unui registru vertical în partea mediană a învelitorii, probabil cu prilejul lucrărilor de refacere din 1831. Absidele laterale, bine pronunţate, de formă pentagonală, absida altarului cu fereastra în ax şi sistemul de îmbinare a bârnelor constituie elemente specifice acestui gen de biserici. Monumentul de la Bistricioara se distinge totuşi printr-un sistem de boltire oarecum inedit. În general, se stabileşte o relaţie, care în unele cazuri merge până la identitate, între forma şi dimensiunile bolţilor din pronaos, naos şi altar. În acest caz, însă, bolţile celor trei spaţii interioare sunt cu totul diferite: pronaosul are un plafon drept, altarul este adăpostit de cele două pante repezi ale unei bolţi unghiulare şi doar bolta naosului are forma obişnuită a unui trunchi de con sprijinit pe nervuri de lemn dispuse radial. Dar ceea ce particularizează în mod cu totul deosebit acest monument este pictura de pe peretele nordic, executată într-un stil popular plin de naivitate dar şi de o fecundă imaginaţie. Un zugrav local, care nu se familiarizase decât într-o foarte mică măsură cu formele canonice ale iconografiei ortodoxe, a realizat într-o viziune profană, o sugestivă şi interesantă descriere plastică a celor trei "sectoare" biblice care alcătuiesc Lumea de Apoi: Sânul lui Avraam, Raiul şi Iadul. Întregul ansamblu impresionează prin expresivitate şi dinamism, dar mai ales prin sentimentele contradictorii dar precis nuanţate pe care le generează fiecare compoziţie. Contorsionarea trupurilor supuse chinurilor veşnice şi îngrijorarea celor care aşteaptă greul examen al ultimei judecăţi umanizează scenele şi le coboară într-o realitate imediată de un dramatism zguduitor. Pe de altă parte, concepţia meşterului zugrav în legătură cu acele tărâmuri ale făgăduinţei şi supremei fericiri s-a materializat în compoziţii dominate de un peisaj exotic cu vegetaţie luxuriantă, plăsmuire a unei lumi ce se naşte şi se dezvoltă în fiecare conştiinţă, dintr-o statornică trăire creştină. Se consideră că biserica de la Bistricioara a fost construită de enoriaşi în jurul anului 1775, dată ce s-a transmis prin tradiţie, fără a fi atestată documentar.

   

Biserica "Sf. Dumitru" - tel.023 255392
SITUARE: Com. Bicazu Ardelean, satul Telec
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1692.
DESCRIERE: Este o foarte reuşită creaţie a arhitecturii populare în lemn, cu un plan trilobat şi abside bine conturate, de formă poligonală. Pereţii din bârne aparente se ridică pe un soclu tencuit, iar pronaosul prezintă la exterior tot o formă poligonală. Pe latura de sud, intrarea este protejată de un pridvor închis iar acoperişul este străpuns de o turlă situată deasupra pronaosului, întărind impresia de supleţe şi eleganţă pe care o degajă întreaga construcţie. Pronaosul prezintă un planşeu de grinzi aparente, iar naosul este acoperit cu o boltă în fâşii curbe pe plan octogonal. În ceea ce priveşte altarul, acesta este acoperit de o ingenioasă boltă semicilindrică, racordată cu fâşii curbe şi nervuri aparente. Construită în 1829, biserica de lemn de la Valea Bradului pune în evidenţă preocuparea obştei săteşti de aici şi a meşterilor care au ridicat-o, pentru înfrumuseţarea edificiului. Mărturie stau ornamentele sculpturale de pe ancadramente şi de pe stâlpii pridvorului, precum şi pictura ce se mai păstrează în interior.

   
  

Biserica "Sf. Ana"
SITUARE: Com. Ceahlău
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1830.
DESCRIERE: Este realizată din bârne care se îmbină "în coadă de rândunică", exceptând absida altarului unde îmbinarea se face prin suprapunere, dupa o prealabilă "tăiere la jumatate" a grinzilor. Planul este cruciform, cu un pridvor cu perete drept adăugat la vest şi cu intrarea pe latura de nord (şi nu la sud cum se procedează de regulă). Acoperişul de sită prezintă o frântură perimetrală de pantă pentru a asigura scurgerea rapidă a apei, iar clopotniţa de zid este separată, strajuind intrarea în incintă. În mod cu totul neobişnuit, şi cazul pare unic în aceasta parte a Moldovei, naosul cu absidele laterale dreptunghiulare prezintă un dublu decros, iar absida altarului este rotunjită, având forma semicirculară. Pridvorul închis, cu tavan drept, căptuşit cu scânduri, comunică printr-o uşa cu pronaosul, acesta fiind şi el separat de naos printr-un perete cu o largă deschidere în arcadă. Deosebit de interesant este şi sistemul de boltire al acestei biserici. Pronaosul este acoperit cu o boltă în plan octogonal, trecerea de la planul dreptunghiular la cel pătrat realizându-se prin bârne suprapuse pe laturile de nord şi sud, iar trecerea de la planul pătrat la cel octogonal fiind asigurată prin trompe de colţ. Naosul prezintă o boltă din fâşii curbe pe plan dreptunghiular, supraînalţată cu o altă bolta din fâşii curbe, racordarea între cele doua sisteme de boltire făcându-se tot prin intermediul unor trompe de colţ. În sfârşit, altarul are o bolta din fâşii curbe pe plan hexagonal. Iconostasul are trăsături stilistice care îl încadrează mai degrabă veacului al XVIII-lea decât secolului al XIX-lea. Biserica a avut pictură interioară. Aceasta s-a realizat direct pe scândura ce căptuşeste pronaosul, iar în altar pereţii au fost acoperiţi de o pânză, peste care s-a aplicat pictura. Din păcate, întreaga zugrăveală se află într-o proastă stare de conservare, puţinele fragmente care se mai vad pe alocuri făcând imposibilă orice judecată de valoare asupra acesteia.

  

Biserica "Pogorârea Sf. Duh" - situată în cadrul Palatului Cnejilor, com. Ceahlău

Biserica "Pogorârea Sf.Duh" Ceahlău SITUARE: în cadrul Palatului Cnejilor, com. Ceahlău
SCURT ISTORIC: Hatmanul Gheorghe, fratele lui Vasile Lupu, ridică în 1639 o biserică de piatră pe locul unui schit mai vechi şi o înconjoară cu clădiri din cărămidă şi lemn. Turnul clopotniţă, pătrat, pe trei nivele este lipit de clădirea bisericii, care a fost restaurată în 1958.
DESCRIERE: Biserica din piatră şi cărămidă aparţine stilului caracteristic sec.al XVII-lea. Turnul-clopotniţă este alipit la nord-vest şi prevăzut cu deschideri crenelate, care vizează poarta mare a incintei. Sânurile laterale sunt incluse în două îngroşări dreptunghiulare, iar absida altarului are formă semicirculară. Uşa principală este situată pe latura nordică, sub turnul-clopotniţă, un pridvor îngust cu două ferestre laterale asigurând accesul în pronaosul acoperit cu o calotă sferică sprijinită pe patru arce în consolă. Intrarea în arcadă a naosului este străjuită de două icoane mari datând din a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Calota boltei naosului are baza ornamentală cu un brâu zimţat în relief şi este sprijinită pe arce dublouri.. Catapeteasma din lemn de tei aurit este de dată recentă, în stil baroc. Deşi construcţia a suferit numeroase renovări şi restaurări, îşi păstrează forma originară.

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" - tel. 0233 267030

SITUARE: Com. Farcaşa
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1774
DESCRIERE: Construită din lemn şi bogat decorată în interior şi exterior, are un plan trilobat, pridvor şi clopotniţă deasupra pictată în 1837 de Ioan Zugravul; păstrează o colecţie de icoane pe sticlă ardeleneşti şi Psaltirea lui David Creangă din Pipirig.

  

Biserica "Duminica tuturor sfinţilor"
SITUARE: - Com.Grinţieş
SCURT ISTORIC:Construită în 1794 prin contribuţia unor familii de ardeleni stabiliţi în zonă.
DESCRIERE : Biserica, de dimensiuni reduse, este construită în plan cruciform din bârne de brad pe o temelie din piatră de râu. Valoarea bisericii este întregită şi de păstrarea în forma originală a icoanelor pictate de Teodosie Zugravul.

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: satul Chiriţeni, Com. Hangu
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1829.
DESCRIERE: S-au folosit materialele rezultate din demontarea vechii biserici din Hangu, construită prin 1829-1830. Remontată după planul acesteia în stilul specific moldovenesc, biserica de la Chiriţeni e durată din bârne de brad pe temelie joasă de piatră, cu acoperământ de draniţă. Absidele laterale sunt bine pronunţate şi au forma poligonală atât de comună bisericilor de acest tip. Turnul-clopotniţă a fost construit din piatră în anul 1870 şi are la colţurile bazei patru contraforţi rotunjiţi, fiind amplasat la intrarea în incintă. Se pare că biserica de la Chiriţeni nu a avut pictură, iar catapeteasma adusă de la Boura-Fârţâgi prezintă caracteristicile stilistice specifice începutului de secol XIX.

 

Biserica "Intrarea în Biserică"

SITUARE: - satul Buhalniţa, com. Hangu
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1626-1629 a lui Miron Barnovschi Voievod, reconstruită prin strămutare. Pomenită vreme îndelungată sub numele de Mănăstirea Hangu, se pare că biserica de la Buhalniţa a fost zidită pe moşia vechiului schit Poienile, ctitorie a lui Gheorghe Movilă (identificată cu biserica din fostul sat Boura-Fârţâgi). În 1627 Miron Barnovschi dăruieşte mănăstirii şi o berărie, fiind prima berărie din ţinutul Neamţului. După 1627, Miron Barnovschi, Vasile Lupu şi alţi voievozi ai ţării, înzestrează "Mănăstirea Hangu" cu întinse moşii, mori şi heleşteie. Prin secularizarea din 1863 mănăstirea este transformată în biserică parohială, iar în 1865, în unele chilii începe să funcţioneze o şcoală primară unde copiii se familiarizau chiar de la primele lecţii cu alfabetul latin. După 1900, această şcoală se va muta într-un nou local, vechile construcţii din incinta mănăstirii aflându-se într-un avansat stadiu de degradare. Abia în 1958, când începe strămutarea masivă a satelor din zona lacului de acumulare al hidrocentralei de la Bicaz-Stejaru, biserica fostei Mănăstiri Buhalniţa este demolată cu grijă şi reconstituită întocmai pe locul actual.
DESCRIERE: planul este simplu, dreptunghiular, fără abside laterale pronunţate, dar cu absida altarului semicirculară şi faţada vestică poligonală, situaţie rar întâlnită la edificiile din această epocă. Acoperişul în doua ape este străpuns de o turla (probabil adăugită ulterior), situată în zona mediană a edificiului. Doar fereastra altarului şi cea a pronaosului, ambele situate în axul edificiului, mai păstreaza chenarele originale de piatră, pe suprafaţa cărora reapare cunoscutul motiv al baghetelor încrucişate. În interior, atrage atentia forma poligonală a naosului şi cele două coloane masive pe care se sprijină arcadele despărţitoare dintre naos şi pronaos. Compartimentarea interiorului este subliniată şi prin sistemul de boltire: în sfert de sferă în pronaos şi altar, calota sferică sprijinită pe patru arce îmbinate în consolă, deasupra naosului. Interesant este decorul zoomorf al stranei arhiereşti, cu motive inspirate din măştile groteşti folosite în teatrul popular de pe Valea Bistriţei. S-au mai pastrat, de asemenea, câteva din cele 25 de strane sculptate, acoperite cu ornamente extrem de variate, ce conferă fiecărei piese calitatea de unicat.

  
 

Biserica "Sf. Gheorghe"

SITUARE: satul Galu, Com.Poiana Teiului
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1818.
DESCRIERE: Acest monument stârneşte admiratia prin câteva caracteristici pe care numai în foarte rare cazuri le gasim reunite în arhitectura aceleiaşi construcţii: folosirea exclusivă a lemnului, chiar şi la îmbinări, proporţiile miniaturale de un impresionant echilibru, puritatea stilului şi măiestria execuţiei. Biserica este realizată în spiritul celui mai curat stil moldovenesc, pe trunchiul căruia s-au altoit cu deplin succes unele influenţe ardeleneşti, lucru pe deplin explicabil dacă avem în vedere transferul masiv de populaţie, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, din Transilvania spre Valea Bistriţei moldave. Planul cruciform a fost dezvoltat spre sud cu un pridvor deschis, având câte patru colonete de lemn pe laturile ce străjuiesc intrarea. Învelitoarea de sită lasă să se citească toate elementele de baza ale edificiului: altarul, absidele laterale şi încăperea pătrată a clopotelor situată deasupra pridvorului, iar pereţii din bârne de brad îmbinate în "coadă de rândunică" pun în evidenţă măiestria meşterilor care au lucrat aici folosind numai cuie de lemn. Interiorul, căptuşit cu scânduri de brad, este împărţit printr-un perete de dulapi în care a fost tăiat un gol în arcadă, reliefând mai bine structura sistemului de boltire cu planşeu drept în pronaos şi bolţi cu fâşii curbe în plan octogonal în naos şi altar. Ancadramentul uşii de la intrare este împodobit cu un brâu încrustat, neterminat, iar catapeteasma realizată de către Ion Zugravul, unul dintre cunoscuţii meşteri de la Rapciuni, etalează în ornamentica sculpturală o splendidă îmbinare de motive populare specifice Văii Bistriţei.

 

Biserica "Buna Vestire"
SITUARE: satul Poiana Largului, Com.Poiana Teiului
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1741
DESCRIERE: . Prin tradiţie, acest monument este identificat cu vechiul schit "Poienile", ctitorie a Mitropolitului Gheorghe Movilă, fratele lui Ieremia Movilă şi strămutat aici din valea Hangului pe la începutul secolului al XVIII-lea sau, dupa alte surse, la 1741. În starea actuală a bisericii, după mai multe refaceri şi adăugiri realizate la întâmplare este greu să se stabilească elementele ce s-au păstrat de la cel mai vechi aşezamânt monastic din aceasta zona. Constructiv - şi facând abstracţie de modificările recente - biserica se aliniază celor ce aparţin secolului al XVIII-lea, fiind de presupus că în momentul strămutării de la Boura-Fârţâgi (unde se crede că s-a aflat schitul "Poienile"), a fost refăcută fără a se mai ţine seama de vechea arhitectură. Facută din bârne de brad captuşite cu scânduri, biserica actuală are un acoperiş simplu în doua ape, cu marginile larg evazate mai ales deasupra altarului unde se aseamănă cu un clopot. Probabil, cu prilejul reparaţiilor din 1892-1894, s-au adaugat pronaosul şi pridvorul, iar pe axul median acoperamântului s-au plasat trei turle învelite cu tablă, în flagrantă contradicţie cu spiritul constructiv şi cu estetica întregului edificiu.

 

Biserica "Sf. Gheorghe"
SITUARE: Com. Poiana Teiului, pe malul drept al pârâului Coroiu
SCURT ISTORIC: A fost zidită între anii 1762-1783 pe locul unui alt edificiu de lemn. În anul 1818 s-a înfundat pridvorul situat la apus, în axul longitudinal al construcţiei şi s-a ridicat o clopotniţă de piatră în interiorul incintei, iar mai recent, dupa 1990, s-au mărit dimensiunile bisericii şi s-a refăcut clopotniţa
DESCRIERE: În prezent, Biserica din Coroiu se deosebeşte de celelalte edificii religioase din zona comunei Poiana Teiului nu numai prin faptul că nu este construită exclusiv din lemn, ci şi prin planul său care îmbină elemente diferite, din perioade bine delimitate în timp. Sistemul de boltire vădeşte influenţa stilului moldovenesc din epoca lui Ştefan cel Mare; exteriorizarea dreptunghiulară a sânurilor laterale şi existenţa unei perechi de ferestre la pronaos constituie caracteristici ale secolului al XVII-lea; în sfârşit, icoanele împărăteşti şi zugrăveala tâmplei aparţin stilului neobizantin de factură balcanică din secolul al XVIII-lea. Dar, în pofida acestui eclectism stilistic, a rezultat o construcţie unitară, în care elementele componente se integrează unei depline armonii de ansamblu.

 

Biserica "Sf. Trei Ierarhi"

Biserica "Sf. Trei Ierarhi" Poiana LarguluiSITUARE: satul Poiana Largului, Com.Poiana Teiului
SCURT ISTORIC: Ctitorie din sec. al XIX-lea, strămutată în 1838 de la Durău.
DESCRIERE: Întreaga construcţie, realizată din bârne pe temelie de piatră, a fost captuşita cu scânduri de brad atât la interior cât şi la exterior, iar vechiul acoperamânt de draniţă a fost înlocuit recent cu o învelitoare de tablă care nu mai reuşeşte să pună în evidenţă planul treflat al edificiului. Absida altarului şi peretele vestic au forma poligonală, în timp ce absidele laterale se simplifică în pătrat, cu câte o acoperire plană. Pridvorul, situat în partea vestică, are deasupra intrării icoana hramului, iar în interior nava bisericii este împărţită în doua printr-un perete deschis. Sistemul de boltire apeleaza la rezolvările tipice unor astfel de edificii: în timp ce altarul este acoperit cu o mica boltă en berceau, în faţa iconostasului s-a înălţat o boltă conică sprijinită pe nervuri de lemn, restul interiorului prezentând un plafon de forma plană. A fost arsă parţial în 2011.

Biserica "Sf. Împăraţi Consatntin şi Elena"- situată în satul Poiana Răchiţii, Com.Poiana Teiului
SITUARE: satul Poiana Răchiţii, Com.Poiana Teiului
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1900.

Biserica "Sf. Împăraţi Consatntin şi Elena" Poiana Teiului

Top

Zona Târgu Neamţ

Biserica "Sf. Gheorghe"
SITUARE: Tg.Neamţ, str. Progresului nr.3
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1808 a lui Chiriac şi Smaranda Braşoveanu
DESCRIERE: Catapeteasma este lucrată în lemn de tei aurit.

Biserica "Sf. Gheorghe" Tg. Neamţ

Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil" - situată în Pometea, Tg.Neamţ
SITUARE: Pometea, Tg.Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1837 ape locul unei alte biserici mult mai vechi.
DESCRIERE: Astăzi este complet renovată, fiind considerată "bijuteria oraşului".

Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil" Tg. Neamţ

Biserica "Sf. Gheorghe"
SITUARE: în Blebea, Tg.Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1832 şi refăcută în 1893.
DESCRIERE: Catapeteasma, semnată Ion Zugravul în 1775, este o operă de artă de o rară frumuseţe

Biserica "Sf. Gheorghe" Tg.Neamţ

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

SITUARE: Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.49
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1676, distrusă de un incendiu în 1864 şi refăcută complet în 1875.
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Tg. Neamţ

Biserica "Sf. Mc. Haralambie"
SITUARE: Tg. Neamţ, str. M.Eminescu nr.11
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1856
DESCRIERE: Catapeteasma şi pictura interioară sunt adevărate opere de artă

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.11
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1838 a ţuţuienilor veniţi din Transilvania cu turmele de oi. Refăcută complet în 1887 din cărămidă şi piatră.

Biserica "Sf. Nicolae" Tg. Neamţ

Biserica "Sf. Ilie"
SITUARE: Tg. Neamţ, str. Mărăşeşti nr.6
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1842 a lui Al.Teohari
DESCRIERE: Catapeteasma în stil baroc este poleită cu aur.

Biserica "Sf. Ilie" Tg. Neamt

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: Humuleşti-Tg. Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1776, dar refăcută complet în 1908.

Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil"
SITUARE: Com. Bălţăteşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1879

Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil" Bălţăteşti

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
SITUARE: satul Ghindăoani, Com. Bălţăteşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1822.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Ghindaoani

Biserica "Sf. Voievozi"
SITUARE: satul Groşi, Com.Brusturi
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1806
DESCRIERE: construită din lemn.

Biserica "Sf. Voievozi" Brusturi

Biserica "Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul"
SITUARE: satul Topoliţa, Com.Grumăzeşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1598, refăcută în 1784
DESCRIERE: Modestul lăcaş cu plan cruciform şi acoperamântul copleşit de mai multe turle care "graviteaza" în jurul celei centrale, a constituit vreme îndelungată vatra de rugăciune a Mănăstirii Topoliţa, aşezamânt vestit şi bogat, cu o numeroasa obşte de maici.

Biserica "Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul" Topoliţa

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: satul Popeni, Com.Pipirig, la 25 km vest de Tg.Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1807 a lui Vasile Duhovnicul şi a călugărilor de la Mânăstirile Neamţ şi Secu.
DESCRIERE: Construită din bârne pe temelie de piatră, biserica avea iniţial forma de navă, fiind ulterior mărită prin adăugirea pronaosului şi pridvorului, iar în 1936 i s-a aplicat şi tencuiala la exterior. Cele trei turle cilindrice de pe acoperiş, situate deasupra naosului şi altarului, individualizează profilul monumentului, dar dăunează proporţionalităţii întregului ansamblu. Deţine un muzeu de icoane.

Biserica "Sf. Nicolae" Popeni

Biserica "Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul"
SITUARE: satul Davideni, Com.Ţibucani
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1774 a lui Iordache Cantacuzino
DESCRIERE: Construită din lemn de stejar pe temelie de piatră în formă de cruce. Biserica are plan simplu, fără abside laterale, cu pridvor deschis, pronaos, naos şi altar. Acoperisul este străpuns de trei turle nu prea înalte, iar bolţile de pe naos şi altar se sprijină pe nervuri arcuite de brad. Pronaosul are un plafon drept, deasupra fiind o încăpere care se încheie spre est cu bolta naosului. Ornamentaţia sculpturală şi stilul icoanelor îndreptăţesc concluzia că iconostasul datează din secolul al XVIII-lea, fiind probabil executat în 1774, odată cu biserica. Turnul-clopotniţă datează din 1884.

Top

Zona Roman

Biserica Armenească

Biserica Armenească RomanSITUARE: Roman, str. Veronica Micle nr.13
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1609 a lui Agopşa, un reprezentant al armenilor din oraş. Turnul-clopotniţă, unele anexe şi decoraţiuni au fost adăugate în sec. al XIX-lea.
DESCRIERE: Are un plan cruciform, cu absidele laterale dreptunghiulare şi absida altarului semicirculară, soclu masiv de piatră cioplită şi suprafaţa exterioară prevăzută cu asize pe orizontal. Rozetele de piatră care împodobesc absidele laterale, ancadramentele celor 19 ferestre şi cornişa profilată cu denticuli alungiţi conferă construcţiei o nota sporită de frumuseţe, iar cele două turle (de pe naos şi pridvor) cu frizele lor sculptate în piatră asigură eleganţă şi zvelteţe întregului edificiu.Interiorul este, de asemenea, decorat cu profile şi sculpturi în piatră ce trimit la arta orientală prin motivele lor de inspiraţie armeană, persană sau arabă, iar senzaţia de monumentalitate este întărită de amplitudinea bolţilor, sprijinite pe aceleaşi arce piezişe ce caracterizează bisericile moldoveneşti. Pictura iconostasului şi a icoanelor de pe pereţii naosului şi pronaosului reflectă influenţa artei armene şi a fost realizată - foarte probabil - cu prilejul lucrărilor din 1863-1868.

Biserica Albă "Sfinţii Voievozi"

Biserica Albă "Sfinţii Voievozi" RomanSITUARE: Roman, str. Veronica Micle nr.7
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1615 a domnitorului Ştefan II Tomşa. Refăcută de spătarul Vasile Cantacuzino în 1695.
DESCRIERE: Are ziduri de piatră şi cărămidă cu o grosime de 1,5 m. Planul este triconc, cu absidele laterale semicirculare, mai puţin pronunţate în exterior, care sunt încadrate de contraforturi ce se ridică până sub cornişă. Turnul-clopotniţă, ridicat separat, a fost demolat şi apoi reconstruit foarte aproape de biserică, în urma recentelor lucrări de sistematizare din zona respectivă, întregul spaţiu al ansamblului fiind considerabil redus. Sistemul iniţial de boltire a suferit modificări importante cu prilejul refacerii din 1695, când a fost înlăturată şi turla de pe naos. Zidul care a existat între naos şi pronaos a fost înlocuit printr-o arcadă sprijinită de pilaştri laterali cu arhitrave de tip clasic. Catapeteasma executată în 1922, chiar dacă nu are o valoare istorică deosebită, impresionează prin bogăţia şi varietatea ornamentelor sale sculpturale, precum şi prin vivacitatea cromatică a picturilor realizate de Ludvig Braner. Monumentul a suferit mai multe lucrări de reparaţii şi restaurări, care nu au dus însă la modificări structurale. Cele mai ample lucrări s-au desfăşurat în veacul trecut când s-a realizat restaurarea şi consolidarea temeinică.

Biserica "Sf. Nicolae"

Biserica "Sf. Nicolae" RomanSITUARE: Roman, str. Bradului
SCURT ISTORIC: Ctitorie din sec. al XVIII-lea a negustorilor braşoveni din Roman. Vechea biserică de lemn a fost înlocuită cu actuala biserică de zid între anii 1747-1769.
DESCRIERE: Edificiul are plan cruciform, cu absida altarului semicirculară, dar cu cele două abside laterale de forma dreptunghiulară. Ornamentaţia faţadelor este asigurată de un brâu median de profile liniare, o "draperie" de butoni şi terminaţii denticulare şi un alt profil denticular sub cornişă. O turlă octogonală ornată cu perechi de ocniţe se ridica deasupra naosului, cupola centrală fiind susţinută în interior de arce romboidale. Inscripţia cu litere latine care s-a păstrat deasupra icoanelor împărăteşti precizează că iconostasul a fost dăruit de către episcopul Gherasim al Romanului în anul 1816. Mai reţin atenţia doua icoane pictate pe lemn, din secolul al XVIII-lea şi o uriaşă lumânare de ceară donată în 1707 de breasla romilor pentru biserica veche.

Biserica "Precista Mică"

Biserica "Precista Mică" RomanSITUARE: Roman, str. Sucidava nr.143
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1791a preotului Constantin
DESCRIERE: Are hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Monumentul are un plan simplu, cruciform, cu sânurile laterale uşor pronunţate. Nu are turle, turnul-clopotniţă s-a zidit separat, iar pridvorul a fost adăugit în 1855. A fost restaurată în 1946.

 

Biserica "Precista Mare"

Biserica "Precista Mare" RomanSITUARE: Roman, str. Roman Muşat nr. 101
SCURT ISTORIC: Monument istoric şi de arhitectură religioasă ctitorit în 1569 de Doamna Ruxandra, soţia lui Alexandru Lăpuşneanu. Reconstruită în sec. XVIII-XIX.
DESCRIERE: Turnul-clopotniţă construit în 1753, înalt de 27 m este de o rară frumuseţe.

 

Biserica "Sf. Gheorghe"
SITUARE: Roman, str. Nicolae Porojan nr.8
A fost clădită în jurul anului 1847.

Biserica "Sf. Gheorghe" Roman

Biserica "40 de Mucenici"
SITUARE: satul Văleni, Com. Boteşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1519 a postelnicului Cozma Şarpe în stilul monumentelor religioase din vremea lui Ştefan cel Mare.
DESCRIERE: Planul este în formă de navă, fără sânuri laterale, dar cu pridvor la sud-vest. Acoperişul simplu, fără turle şi fără clopotniţă este rotunjit deasupra absidei altarului. Uşa de la intrare păstrează portalul gotic, ogival, cu toruri şi cavete îmbinate în unghi frânt, iar sistemul de boltire este specific moldovenesc. Peretele dintre naos şi pronaos a fost redus la forma unui arc masiv, de care s-a fixat partea superioară a vechii tâmple, remarcabilă prin stilul renascentist în care a fost realizată, dar care a fost înlocuită, aflându-se într-o proasta stare de conservare. Pisania originară se păstrează deasupra intrării. În anii 1878-1879 s-a construit de către Ecaterina Văleanca - proprietara moşiei - un zid de incintă în jurul bisericii, cu o clopotniţă masivă deasupra intrării conferind ansamblului aspectul unei mănăstiri întărite. În aceeaşi perioadă se construieşte Conacul familiei Stârcea. Valoarea întregului ansamblu creşte şi prin amenajarea parcului dendrologic din apropiere, ce mai păstrează numeroşi arbori exotici.
Biserica "40 de Mucenici" Boteşti Biserica "40 de Mucenici" Boteşti    

Biserica „Cuvioasa Parascheva”
SITUARE:Moreni, comuna Boteşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1864 a Ecaterinei Stârcea Văleanca pe locul unei foste biserici din 1800 distrusă de foc.

Biserica "Sf. Parascheva"
SITUARE: satul Crăieşti, Com.Bozieni
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1680

Biserica "Sf. Parascheva" Crăieşti Bozieni Biserica "Sf. Parascheva" Crăieşti Bozieni

Biserica "Sf. Treime"
SITUARE: la 20 km nord de Roman, com. Doljeşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1774 a hatmanului Vasile Ruset şi a ieromonahului Dionisie Hudici.
DESCRIERE: Monument istoric şi de arhitectură religioasă construit din piatră în plan treflat.Faţada bisericii este bogat împodobită cu pilaştri, firide oarbe sau panouri scobite de tip oriental. Cornişa bine profilată este subliniată de un brâu zimţat care aduce o nota de sobrietate şi de echilibru în compunerea spaţiilor exterioare. Bolţile se sprijină pe arce obişnuite cu terminaţii laterale în consolă, pridvorul este mai spaţios decât naosul, iar coloanele libere dintre naos şi pronaos au fost îndepartate ramânând doar cei doi pilaştri de pe laturile de nord şi sud. Masivitatea clopotniţei de deasupra pridvorului trece neobservată datorită eleganţei turlelor, iar absidele laterale de formă semicirculară încadrează simetric absida poligonală a altarului. Monumentalitatea, armonia şi fantezia decorativă, sunt calităţi pe care biserica fostei Mănăstiri Doljeşti le îmbină într-un sincretism arhitectonic de incontestabilă valoare artistică şi originalitate.

Biserica "Sf. Treime" Doljeşti

Biserica "Pogorârea Sf. Duh"

Biserica "Pogorârea Sf. Duh" DulceştiSITUARE: Com. Dulceşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1605 a marelui paharnic Ion Caraiman şi a cneaghinei Anastasia

 

 

Biserica "Înălţarea Domnului"

Biserica "Înălţarea Domnului" DulceştiSITUARE: satul Bozienii de Sus, com. Dulceşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1653 a lui Gh.Coci, mare ceaşnic, fratele lui Vasile Lupu şi reparată mai târziu de marele spătar Todiraşcu Balş.
DESCRIERE: Edificiul are planul triconc, cu absida altarului de forma pentagonală, iar sânurile laterale cu numai trei faţete. Nu are turlă pe naos, ci doar o clopotniţă spre sud, deasupra intrării. Bolţile sunt simple, de forma unor calote sferice, naosul fiind separat de pronaos printr-un singur arc sprijinit lateral pe doi pilaştri. Ferestrele au chenar simplu de piatră şi în cazul celor de la naos, axa lor e deplasată mai spre vest de axa transversală a bolţii. Dintre cele trei morminte aflate în biserica, impresioneaza prin frumuseţea pietrei sale funerare cel al soţiei lui Gheorghe vel Ceaşnic, răposată în 1649.

Biserica "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul"
SITUARE: satul Budeşti, com. Făurei
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1664 a vornicului Toma Cantacuzino.
DESCRIERE: Are plan cruciform şi sistem de boltire tipic moldovenesc. Peretele despărţitor dintre naos şi pronaos a fost îndepărtat, fiind înlocuit printr-un arc masiv ce se sprijină pe pereţii laterali. Uşa de la intrare păstrează vechiul chenar de piatră cu baghete încrucişate, iar pisania aflată deasupra indică anul, ctitorii şi împrejurările zidirii.

Biserica "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" Budeşti Făurei

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: com. Sagna
SCURT ISTORIC: Construită din lemn în 1530 şi refăcută în 1809.
DESCRIERE: Este construită din bârne pe temelie de piatră, în stil specific moldovenesc. Planul în forma de cruce şi întreaga construcţie, în general, nu aduc nimic nou în comparaţie cu celelalte monumente asemănătoare.

Biserica "Sf. Nicolae" Sagna

Biserica "Cuvioasa Paraschiva"
SITUARE: com. Secuieni
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1762 a postelnicului Nicolae Vârnav şi a soţiei sale, Despina.
DESCRIERE: Are plan naviform, cu două perechi de abside laterale, separate de pilaştri angajaţi. În 1866 i s-a adăugat clopotniţa şi s-a dublat arcul dintre naos şi pronaos pentru a o susţine. Interesantă şi originală este bolta naosului alcatuită din două calote sferice către care converg bolţile semicilindrice ale absidelor laterale.

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" Secuieni

Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor"

SITUARE: satul Miron Costin, com. Trifeşti, (8 km vest de Roman)
SCURT ISTORIC: Situată pe valea pârâului Româneşti (Ghirva) şi construită din piatră şi cărămidă pe locul unei biserici mai vechi, în anul 1520.
DESCRIERE: Are formă de navă cu sânurile laterale scobite în grosimea zidurilor, iar în absida altarului s-au deschis două ferestre, caracteristică frecventă în cazul monumentelor din secolul al XVII-lea. Monumentul a suferit mai multe prefaceri în decursul vremii: în secolul al XVIII-lea s-a adaugat turnul-clopotniţă; la sfârşitul veacului al XIX-lea s-au îndepărtat contraforturile şi s-au înlocuit chenarele de piatră ale ferestrelor; în 1923 se înlocuieşte vechea catapeteasmă şi se pictează interiorul. În peretele noului pridvor se mai păstrează pisania originară. Monumentul a folosit de necropolă mai multor familii boiereşti şi în afara mormintelor ctitoriceşti se află aici şi piatra de mormânt pusă de hatmanul Velicico în 1685 pentru fratele său Vasile Costin. La sfârşitul anului 1691, capul cronicarului Miron Costin a cazut la Roman sub securea călăului, din porunca lui Constantin Cantemir şi trupul marelui cărturar a fost înhumat tot în această biserică, unde a rămas până în 1886 când osemintele au fost duse la Iaşi.
Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" Trifeşti Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" Trifeşti

Biserica "Sf. Nicolae"
Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" TrifeştiSITUARE: com. Trifeşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1799, a lui Constantin Baloş, vel logofăt al Ţării de Jos, şi a soţiei sale Ancuţa.
DESCRIERE: Are plan dreptunghiular, fără abside laterale la exterior. Turnul-clopotniţă care se înalţă deasupra monumentului este de fapt un paralelipiped cu doua etaje marcate printr-un brâu în relief care, de altfel, înconjoară toată biserica. Alte trei brâuri împodobesc cornişa şi, sub ele, un şir neîntrerupt de aplice denticulate nuanţează oarecum desfăşurarea sobră a faţadelor. Pridvorul, adăugat în 1896 la sud-vest, este o construcţie putin obişnuită, cu etaj, nivelul superior sprijinindu-se pe un portic de colonete.

 

Biserica "Sfinţii Voievozi"
SITUARE: com. Tupilaţi
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1818 a lui Ştefan Catargiu, mare logofăt al Moldovei.

Biserica "Sfinţii Voievozi" Tupilaţi

Zona Roznov

Biserica "Sf. Nicolae"

Biserica "Sf. Nicolae" RoznovPictură interioară Biserica "Sf. Nicolae", Roznov
SITUARE: Roznov
SCURT ISTORIC: Colonelul Gheorghe Ruset , prefect al judeţului Neamţ la sfârşitul sec. al XIX -lea, a construit biserica în stil slavon-bizantin în 1884-1892, pe locul unei vechi ctitorii din 1759, a paharnicului Nicolae Ruset, în amintirea lui Dimitri Cantemir cu care familia era înrudită prin alianţă.
DESCRIERE: Edificiul reţine atenţia atât prin proporţiile sale monumentale, cât şi prin arhitectura sa neobişnuită ce nu are nimic comun cu lăcaşurile de cult specific moldoveneşti, fiind parcă decupat dintr-un peisaj al nesfârşitelor întinderi ruseşti. Această înfăţişare neobişnuită a bisericii este pe deplin explicabilă dacă avem în vedere tradiţionalele legături ale familiei Roznovanu cu nobilimea rusă şi familia ţarului, la care se adaugă şi faptul că însuşi ctitorul a urmat şcoala de ofiţeri din Petersburg, fiind un profund cunoscător şi un mare admirator al civilizaţiei slavilor orientali. Iată de ce, atunci când s-a pus problema înlocuirii vechiului lăcaş ridicat în 1759 de paharnicul Nicolae Ruset Roznovanu - ruinat de vreme şi de evenimentele potrivnice pe care le cunoscuse ţara - colonelul Gheorghe Roznovanu a apelat la serviciile cunoscutului arhitect rus Sultanoff, care a şi întocmit planurile construcţiei. Nici catapeteasma nu se încadrează canoanelor obişnuite, fiind executată la Moscova, din bronz aurit, între anii 1890-1892. Ea frapează prin opulenţa şi strălucirea ornamentaţiei, asigurând, totodată, un anume echilibru întregului spaţiu interior. Realizată în perioada 1913-1915 de Costin Petrescu, zugrăveala interioară reuneşte câteva compoziţii de certă valoare artistică, armonizându-se, prin dispunere şi culoare, cu întregul ansamblu al monumentului. Pe un iconostas din dreapta naosului se află două icoane dăruite lui Roznovanu de marele duce Pavel Alexandrovici şi de ţarul Nicolae al II-lea. O altă icoană, îmbrăcată în argint, a fost donată de Leon Urusov, ambasador al Rusiei în mai multe ţări europene, iar printre cărţile de cult din patrimoniul bisericii se află şi o Evanghelie din 1644 scrisă în slavonă.

Biserica "Sf. Înviere"

Biserica "Sf. Înviere" SăvineştiSITUARE: com. Săvineşti, pe malul stâng al Bistriţei, între vechea albie a râului şi drumul modernizat Piatra-Neamţ - Bacau (DN 15 B).
SCURT ISTORIC: A fost construită în 1820 din bârne pe soclu de piatră de către obştea satului
DESCRIERE: constituie o creaţie reprezentativă a arhitecturii populare religioase, remarcabilă prin eleganţa şi proporţionalitatea ei.

Top

Biserici Mănăstiri şi schituri