CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ "GHEORGHE IACOMI" PIATRA NEAMŢ
Obiective turistice »Lăcaşe de cult »Monumente istorice »Muzee şi case memoriale »Parcuri naţionale şi rezervaţii naturale
Prima pagină  Francais
Muzee şi case memoriale
Site search Web search

(Tastaţi cuvintele cu diacritice)
powered by FreeFind
Gheorghe Iacomi
Obiective turistice:
  Lăcaşe de cult
 Monumente istorice
  Muzee şi case     memoriale
  Parcuri naţionale, rezervaţii naturale
Unităţi de cazare
Staţiuni:
  Bălţăteşti
  Durău
  Neguleşti
  Oglinzi
Agrement:
 Turism ecvestru
 Pescuit sportiv
Ski
  Vânătoare
Diverse
Restaurante, baruri
Agenţii de turism

 Transporturi
Programul
evenimentelor culturale

 Etnografie
 Hărţi
 Alte informaţii
Centre de informare
turistică din Romania

 Oraşe:
 Piatra Neamţ
 Roman
 Târgu Neamţ
Bicaz
 Roznov
Gastronomie moldovenească 
Shopping
Săli de conferinţă

Muzee Muzee şi case memoriale

MUZEE
Piatra Neamţ | Roman | Bicaz | Târgu Neamţ | Roznov

Piatra Neamţ

Muzeul de Istorie, tel. 0233 217496

Situat în Piatra Neamţ, str.M.Eminescu nr.10.
A fost înfiinţat în 1934 de preotul Constantin Mătasă . Deţine importante colecţii arheologice din epoca bronzului şi geto-dacice. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Muzeul de istorie Piatra Neamţ 

Muzeul de artă eneolitică Cucuteni, Str. Ştefan cel Mare nr. 3; tel. 0233 217496

Muzeul de artă eneolitică Cucuteni Piatra Neamţ Deschis în iunie 2005, muzeul deţine cea mai variată şi bogată colecţie Precucuteni-Cucuteni. Clădirea a fost ridicată în anii 1928-1930 de constructorul Carol Zani şi ornamentată de sculptorul Vincenzo Puschiasis.
Program: marţi-duminică: 9.00 - 17.00. Luni: închis.


 

Expoziţia Muzeală Curtea Domnească

Expoziţia Muzeală Curtea DomneascăPlanul Curţii Domneşti Piatra NeamţCurtea Domnească,situată pe un mic platou ce domină centrul oraşului, face parte dintr-un ansamblu arhitectural ce cuprinde Biserica Sf. Ioan şi Turnul-clopotniţă şi care îşi are începuturile în perioada 1468-1475 fiind ctitorit de Ştefan cel Mare. Din Curtea Domnească s-a mai păstrat doar o parte din pivniţele casei domneşti şi porţiuni din zidul de incintă. Expoziţia cuprinde materiale tridimensionale arheologice şi documentare descoperite în zona Curţii Domneşti, dar şi în alte puncte din zona oraşului Piatra Neamţ.
Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Muzeul de Artă, tel. 0233 216808

Muzeul de Artă Piatra Neamţ Situat în Piatra Neamţ, Piaţa Libertăţii nr.1.
A fost organizat în 1980. Deţine colecţii de pictură, grafică, sculptură şi tapiserie semnate de artişti plastici locali sau de renume naţional: Ion Ţuculescu, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Lascăr Vorel ş.a. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis


Muzeul de Etnografie
, tel. 0233 216808

Muzeul de Etnografie Piatra Neamţ Situat în Piatra Neamţ, Piaţa Libertăţii, nr.1.
A fost înfiinţat în 1980. Deţine colecţii de costume populare, unelte artizanale, instalaţii ţărăneşti tradiţionale, prezentând aspecte ale vieţii ţăranilor de pe Valea Bistriţei.
Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închisMuzeul de Ştiinţe Naturale
, tel. 0233 224211

Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ Situat în Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 26.
A fost înfiinţat în 1960. Deţine o importantă colecţie de peşti fosili, unică în lume şi alte bogate colecţii botanice, zoologice şi paleontologice. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

 

 


Galeria de Arta "Lascar Vorel"
A fost deschisa publicului in anul 1993 oferind un spatiu pentru expunerea si valorificarea lucrarilor de arta, precum si o gama completa de materiale pentru artistii plastici.
În acelaşi spaţiu funcţionează şi Librăria Humanitas.
Contact: Piaţa Ştefan cel Mare nr.1
Program de vizitare: zilnic: 10-18, sambăta: 10-14, duminica: închis
 

Roman

Muzeul de Istorie, tel. 0233 727726

Situat în Roman, str. Cuza Vodă nr.19.
Clădirea construită în prima jumătate a sec. al XIX lea, constituie monument istoric (Casa Nevruzzi). Colecţia muzeală a fost înfiinţată în 1957. Deţine importante colecţii arheologice aparţinând civilizaţiei dacice şi medievale. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Muzeul de Istorie Roman Interior Muzeul de Istorie Roman

Muzeul de Artă, tel. 0233 744011

Muzeul de Artă RomanSituat în Roman, str. M.Eminescu nr.3.
Deţine lucrări ale unor artişti contemporani: Oscar Han, Nicu Enea, Aurel Nedel ş.a. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Muzeul de Ştiinţele Naturii, tel. 0233 742528

Muzeul de Ştiinţele Naturii RomanSituat în Roman, str. Ştefan cel Mare nr.244A.
Deţine exponate de floră şi faună de pe Valea Siretului. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.


Bicaz

Muzeul de Istorie, tel. 0233 254201

Situat în Bicaz, str. Barajului nr.3.
Deţine mărturii arheologice privind locuirea Văii Bistriţei din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Din 1992, în cadrul muzeului funcţionează şi o secţie de etnografie. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis


Târgu Neamţ

Muzeul de Istorie şi Etnografie, tel. 0233 790594

Muzeul de Istorie şi EtnografieTârgu NeamţA fost înfiinţat în 1954 de către prof. univ. D. Constantinescu. Din 1977 funcţionează în clădirea Şcolii Domneşti (ridicată în 1852, monument istoric). Expoziţiile, dispuse pe săli, au ca tematică evoluţia oraşului Tg. Neamţ, meşteşuguri tradiţionale din zonă şi instalaţii ţărăneşti. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

 

Colecţii muzeale
În cadrul mânăstirilor: Agapia, Bistriţa, Durău, Horaiţa, Neamţ, Secu, Văratec.
Etnografice, în com. Ceahlău, Agapia

Colecţia de etnografie şi istorie locală "Nicolae Popa" - com. Petricani satul Tărpeşti, la 10 km sud-est de Tg. Neamţ; tel. 0233 785112
Cuprinde: măşti populare, sculpturi în piatră şi lemn, piese arheologice, monede, unelte tradiţionale, costume populare etc. 

Colecţia de etnografie şi istorie locală "Nicolae Popa"   Colecţia de etnografie şi istorie locală "Nicolae Popa"

Top
MUZEE ŞI CASE MEMORIALE


Muzeul memorial "Calistrat Hogaş"


Situat în Piatra Neamţ, str, Calistrat Hogaş, nr.1.
A fost amenajat în 1969 în casa în care a locuit scriitorul (construită în sec. al XIX-lea). Cuprinde documente de familie, manuscrise, mobila originală, obiecte personale ale scriitorului. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); Luni închis

Muzeul memorial "Calistrat Hogaş" Piatra Neamţ Interior Muzeul Memorial "Calistrat Hogaş"

Muzeul memorial "Ion Creangă", tel. 0233 790620 , 0233 742528
Situat în Humuleşti-Tg. Neamţ, str. Ion Creangă nr. 8
Organizat din 1954 în casa în care s-a născut şi a copilărit scriitorul, construită probabil în 1830 de către Petrea Ciubotariul, bunicul marelui povestitor; ambient şi unelte tradiţionale, expoziţie cu documente de arhivă, scrisori, fotocopii ale manuscriselor, fotografii, operele scriitorului.
Sub acoperişul larg de draniţă, pereţii duraţi din bârne groase peste care s-a aşternut un strat de lutuială, delimitează o singură încăpere cu ferestre înguste şi o tindă unde abia puteai să te învârţi. Intrarea scundă este adăpostită de ploile repezi printr-o prispă lată de câteva palme, iar în spatele casei un acoperământ de scânduri cu pantă repede protejează mai multe obiecte gospodăreşti şi unelte agricole cu certă valoare etnografică. Exponatele prezentate sunt caracterizate de simplitatea, bunul simţ şi modestia proprie ţăranului moldovean, generând un puternic sentiment de pioşenie, nu numai pentru ceea ce reprezintă ele faţă de amintirea lui Ion Creangă, ci pentru că ele sunt mărturii autentice ale tradiţiei populare a locuitorilor din această parte a ţării.
Reprezintă, dincolo de semnificaţia sa istorico-literară şi sentimentală, un produs cert al arhitecturii populare specifice perioadei şi ariei etno-culturale în care se încadrează.
Programul de vizitare: zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie); Luni: închis.

Muzeul memorial "Ion Creangă"  Muzeul memorial "Ion Creangă" Interior Muzeul memorial "Ion Creangă"

Muzeul memorial "Mihail Sadoveanu", tel. 0233 251889

Situat în com. Vânători-Neamţ, pe Dealul Vovidenia, la 1 km de Mrea. Neamţ.
Inaugurat în 1966 în casa ridicată în 1937 de Visarion Puiu, Mitropolit al Bucovinei şi oferită scriitorului de Mrea. Neamţ, muzeul cuprinde documente, obiecte personale, fotografii, biblioteca cu opera completă, multe ediţii princeps şi traduceri, piese de mobilier.Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Muzeul memorial "Mihail Sadoveanu" Muzeul memorial "Mihail Sadoveanu"


Casa memorială "Alexandru Vlahuţă"
, tel. 0233 662136

Casa memorială "Alexandru Vlahuţă"Situată în com. Agapia, în satul mânăstiresc.
Organizată în 1963 în casa unde scriitorul şi-a petrecut mulţi ani din viaţă, expoziţia cuprinde mobilierul original, obiecte personale, fotografii, scrisori, manuscrise, cărţi. În pridvorul spaţios aveau loc cenacluri literare. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.


 

Muzeul memorial "Vasile Conta"
Situat în satul Ghindăoani, com. Bălţăteşti, la 11 km sud de Tg. Neamţ. Aici s-a născut filosoful Vasile Conta (1845-1882), profesor la Universitatea din Iaşi, deputat şi ministru al instrucţiunii publice, promotor al ideilor evoluţioniste, personalitate marcantă a culturii româneşti. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Casa memorială "Veronica Micle", tel. 0233 790594

Situată în Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.33.
Casa, construită în 1834, unde a trăit pentru o vreme poeta a fost amenajată muzeistic în 1984. Expoziţia cuprinde fotocopii ale manuscriselor, corespondenţă, documente, cărţi, mobilier şi obiecte personale. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Casa memorială "Veronica Micle" Interior Casa memorială "Veronica Micle"

Casa memorială "I.I. Mironescu"
Situată în com. Tazlău.
Expoziţia a fost organizată în 1969 în casa în care s-a născut şi a locuit doctorul şi scriitorul I.I.Mironescu. A fost reconstituită camera de lucru cu mobilierul originar, obiectele personale, biblioteca, imagini din activitatea medicală. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Casa memorială Aristide Caradja

Casa memorială Aristide CaradjaSituată în mijlocul unui mic parc dendrologic, construcţia are un singur nivel şi prezintă o terasă largă în faţa marelui salon din care se deschid intrările în celelalte încăperi. Aici a trăit şi a studiat timp de mai mulţi ani, mai ales după cel de-al doilea razboi mondial, cunoscutul entomolog Aristide Caradja (1861-1955), realizatorul unei colecţii de lepidoptere de o mare valoare ştiinţifică, unică în lume, pe care a donat-o Muzeului "Grigore Antipa" din Bucureşti. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

Muzeul zoologic "C. Romanescu" - Com. Poiana Teiului, sat Dreptu
Persoană de contact: prof. Ancuţa Ion
Înfiinţat prin strădania de o viaţă a fostului învăţător Constantin Romanescu

Punct muzeistic etnografic "Ioan Luca" - Com. Farcaşa, tel. 0233 267005, 0233 267046
Persoană de contact: prof. Vasile Găină
Prin strădania regretatului învăţător Ioan Luca au fost colecţionate numeroase obiecte vechi specifice zonei: costume populare, unelte, vase, arme, mobilă.

ROZNOV

Muzeul Gheorghe Ruset Roznovanu
A fost infiintat in anul 2002, la demisolul Bisericii Sfantul Nicolae din Roznov, unde colonelul Roznoveanu a construit cripta pentru neamul Ruset Roznovanu.
Muzeul adaposteste cele mai frumoase obiecte vechi care, pana in anul 2002, au fost pastrate in biserica. Regasim aici, epoletii, lancea, banderolele, decoratiile de razboi si toiagul de majordom ale lui Roznovanu, dar si cele 11 monede primite ca urmare a participarii acestuia la razboi. Alaturi de acestea sunt expuse si vesminte vechi de 100 de ani, in culori naturale, fotografii, o copie a testamentului colonelului Roznovanu, cele doua icoane mari care au fost aduse din biserica ce a ars in anul 1944, a Maicii Domnului şi a Mantuitorului, dar si cele doua pisanii ale bisericii.
Tot aici, se afla si mormintele strabunilor si stramosilor lui Roznovanu, Iordache, Neculai Ruset Roznovanu, cu fiii lor si cu cei care au facut parte din familia Roznovanu. Muzeul mai cuprinde si busturile in marmura ale ctitorilor.

 

Top