CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ "GHEORGHE IACOMI" PIATRA NEAMŢ
Piatra Neamţ Roman Târgu Neamţ Bicaz Roznov
Prima pagină
Piatra Neamţ
Site search Web search

(Tastaţi cuvintele cu diacritice)
powered by FreeFind
Gheorghe Iacomi
Obiective turistice:
  Lăcaşe de cult
 Monumente istorice
  Muzee şi case memoriale
  Parcuri naţionale, rezervaţii naturale
Unităţi de cazare
Staţiuni:
  Bălţăteşti
  Durău
  Neguleşti
  Oglinzi
Agrement:
 Turism ecvestru
 Pescuit sportiv
Ski
  Vânătoare
Diverse
Restaurante, baruri
 Agenţii de turism
 Transporturi
 Programul evenimentelor culturale
 Etnografie
 Hărţi
 Alte informaţii
Centre de informare
turistică din România

 Oraşe:
 Piatra Neamţ
 Roman
 Târgu Neamţ
Bicaz
 Roznov
Gastronomie moldovenească
Shopping
Săli de conferinţă

Obiective turistice | Unităţi de cazare | Restaurante | Agrement | Trasee de drumeţie (pdf)

Municipiul, reşedinţă de judeţ, cu o populaţie de 108.085 locuitori (la 01.01.2007), se află pe DN 15 la 360 km de Bucureşti, 65 km de Bacău, 28 km de Bicaz, 47 km de Roman şi 45 km de Tg.Neamţ.
Este aşezat pe terasele râului Bistriţa, în Depresiunea Cracău-Bistriţa, la o altitudine de 310 - 430 m. Este înconjurat de culmile: Cernegura (851 m) la sud, Pietricica (527 m) la est, Cozla (665 m) la nord, Cârlomanu (642 m) la nord-vest şi Bâtca Doamnei (455 m) la sud-vest, culmi care reprezintă ultima treaptă a Carpaţilor la contactul cu Subcarpaţii şi care sunt alcătuite din roci sedimentare (gresii, marne, şisturi argiloase, conglomerate) cu numeroase fosile de peşti.
Clima este influenţată de prezenţa munţilor din jur care împiedică pătrunderea curenţilor reci dinspre nord. Aşadar, climatul are veri scurte şi răcoroase, toamne lungi şi ierni blânde. Vânturile dominante sunt cele de vest, nord-vest şi briza de munte.
Apele: Bistriţa cu afluenţii săi:Cuejdi, Sarata, Borzoghean, Doamna
Lacul de acumulare Bâtca Doamnei
Lac Bâtca Doamnei  Lac Bâtca Doamnei
Flora: Munţii din jur sunt acoperiţi cu păduri de fag, stejar, pin, molid, de amestec, arbuşti şi poieni cu păşuni
Fauna: mistreţul, căprioara, iepurele, bursucul, veveriţa, dihorul, gaiţa, mierla, piţigoiul, cioara, vrabia, ciocănitoarea, păsări migratoare, iar în ape: cleanul, obletele, boişteanul
Istoric: Cele mai vechi mărturii arheologice provin din epoca de piatră, iar, mai apoi, multe dovezi despre istoria acestei zone se referă la civilizaţia geto-dacică (Cetatea Bâtca Doamnei). Prima atestare într-un document intern datează de la 31 iulie 1431, când Alexandru cel Bun dăruieşte Mânăstirii Bistriţa "...o casă a lui Crăciun din Piatra". Aşezarea cunoaşte o importantă dezvoltare în tinpul lui Ştefan cel Mare, când a fost construită Curtea Domnească, Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă. Ulterior, oraşul are o existenţă tot atât de frământată ca şi istoria ţării.
Patronul spiritual al oraşului este Sf. Ioan Botezătorul. Ziua oraşului: 24 iunie.
Imagini foto: http://mylifetoyou.multiply.com/photos/album/136/Piatra_Neamt#

    Centrul istoric Piatra Neamţ Piatra Neamţ, noaptea  Vedere Pietricica Vedere Pietricica Barajul Bâtca Doamnei   

Obiective turistice
Cetăţi Conace şi case boiereşti Muzee Biserici Rezervaţii şi parcuri

Cetatea Bâtca Doamnei Piatra Neamţ (Petrodava)
Situată la 4 km sud-vest de oraş. Primele elemente de cultură materială aparţin epocii neolitice (faza Cucuteni), peste care se află un nivel de locuinţe din epoca bronzului şi apoi stratul daco-getic. Perioada de maximă dezvoltare a fost între sec. I î.e.n. şi I e.n. Monument istoric accesibil doar arheologic.

   Bâtca Doamnei, fragmente de ziduri  

Curtea şi biserica domnească din Piatra-Neamţ

Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă Situat în centrul oraşului în Piaţa Libertăţii, acest ansamblu arhitectural alcătuit din Curtea Domnească, Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă îşi are începuturile, potrivit izvoarelor istorice, în perioada 1468-1475 fiind ctitorit de Ştefan cel Mare. Din Curtea Domnească s-a mai păstrat doar o parte din pivniţele casei domneşti (unde se află acum o expoziţie muzeală) şi porţiuni din zidul de incintă. Biserica zidită în 1497-1498, monumentală şi elegantă, este caracteristică stilului arhitectural moldovenesc din acea perioadă îmbinând tipul cu plan dreptunghiular şi bolţi semicilindrice cu cel trilobat şi turlă pe naos. Turnul, construit în 1499 din piatră brută şi întărit cu patru contraforturi ce-i subliniază profilul zvelt, are 19 m înălţime. Foişorul de pază a fost adăugat în epoca modernă.

Top

Conace şi case boiereşti

Casa Ivaşcu - Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun

Construcţia, specifică urbanisticii din sec. al XIX-lea, a fost făcută din bârne fasonate peste care s-au aplicat straturi succesive de tencuială. Temelia înaltă din piatră de râu fixată cu mortar, este un element important în estetica faţadei. Corpul clădirii este asimetric, fragmentat de un pridvor deschis susţinut de 5 coloane de lemn. Acest pridvor, care constiuie un element caracteristic acestui tip de construcţii, apare ca o dezvoltare sudică a cerdacului cu arcaturi în acoladă ce se întinde pe toată lungimea faţadei.. Sub pridvor se deschide în arc intrarea în beci, asemeni unor miniaturale porţi de cetate, care asigură clădirii un pitoresc deosebit. Deşi acoperişul de draniţă a fost modificat, iar întreaga construcţie a fost refăcută ca o anexă a unei locuinţe moderne, Casa Ivaşcu rămâne o adevărată insulă a trecutului.

Casa Lalu - Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.44, tel. 0233 214351

Casa LaluA fost construită în 1912 de constructorul Carol Zane. Acum găzduieşte Clubul Copiilor.

 

 

Casa Paharnicului - Piatra Neamţ, str.Paharnicului nr. 5, tel.0233 216075

În spatele blocurilor de pe bulevardul Mihai Eminescu, o clădire cu ziduri masive şi aspect arhaic contrastează izbitor cu noile construcţii. Casa Paharnicului este tot ce a mai rămas din vechea piaţă a oraşului, mărturie a unui trecut economic în care negoţul ocupa un loc de primă importanţă.
Construit la începutul secolului al XIX-lea de către aga Dimitrie Gheorghiadis, paharnicul, pe malul Şipotelor, monumentul a fost destinat încă de la zidirea sa depozitării mărfurilor ce urmau să se desfacă la Piatra Neamţ şi în împrejurimi. Acum, în clădire funcţionează un restaurant.

 

Top

Muzee

Muzeul de Istorie, tel. 0233 217496

Situat în Piatra Neamţ, str.M.Eminescu nr.10.
A fost înfiinţat în 1934 de preotul Constantin Mătasă . Deţine importante colecţii arheologice, din epoca bronzului şi geto-dacice. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

 

Muzeul de artă eneolitică Cucuteni, Str. Ştefan cel Mare nr. 3; tel. 0233 217496

Deschis în iunie 2005, muzeul deţine cea mai variată şi bogată colecţie Precucuteni-Cucuteni. Clădirea a fost ridicată în anii 1928-1930 de constructorul Carol Zani şi ornamentată de sculptorul Vincenzo Puschiasis.
Program: marţi-duminică: 9.00 - 17.00. Luni: închis.


 

Expoziţia Muzeală Curtea Domnească

Expoziţia Muzeală Curtea DomneascăPlanul Curţii Domneşti Piatra NeamţCurtea Domnească,situată pe un mic platou ce domină centrul oraşului, face parte dintr-un ansamblu arhitectural ce cuprinde Biserica Sf. Ioan şi Turnul-clopotniţă şi care îşi are începuturile în perioada 1468-1475 fiind ctitorit de Ştefan cel Mare. Din Curtea Domnească s-a mai păstrat doar o parte din pivniţele casei domneşti şi porţiuni din zidul de incintă. Expoziţia cuprinde materiale tridimensionale arheologice şi documentare descoperite în zona Curţii Domneşti, dar şi în alte puncte din zona oraşului Piatra Neamţ.
Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis.

Muzeul de Artă, tel. 0233 216808

Muzeul de Artă Piatra Neamţ Situat în Piatra Neamţ, Piaţa Libertăţii nr.1.
A fost organizat în 1980. Deţine colecţii de pictură, grafică, sculptură şi tapiserie semnate de artişti plastici locali sau de renume naţional: Ion Ţuculescu, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Lascăr Vorel ş.a. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închisMuzeul de Etnografie
, tel. 0233 216808

Muzeul de Etnografie Piatra Neamţ Situat în Piatra Neamţ, Piaţa Libertăţii, nr.1.
A fost înfiinţat în 1980. Deţine colecţii de costume populare, unelte artizanale, instalaţii ţărăneşti tradiţionale, prezentând aspecte ale vieţii ţăranilor de pe Valea Bistriţei.
Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închisMuzeul de Ştiinţe Naturale
, tel. 0233 224211

Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ Situat în Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 26.
A fost înfiinţat în 1960. Deţine o importantă colecţie de peşti fosili, unică în lume şi alte bogate colecţii botanice, zoologice şi paleontologice. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis


 

Muzeul Memorial "Calistrat Hogaş" - Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.1

A fost amenajat în 1969 în casa în care a locuit scriitorul (construită în sec. al XIX-lea). Cuprinde documente de familie, manuscrise, mobila originală, obiecte personale ale scriitorului. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

Muzeul Memorial "Calistrat Hogaş" Piatra Neamţ Interior Muzeul Memorial "Calistrat Hogaş"

Galeria de Arta "Lascar Vorel"
A fost deschisa publicului in anul 1993 oferind un spatiu pentru expunerea si valorificarea lucrarilor de arta, precum si o gama completa de materiale pentru artistii plastici.
În acelaşi spaţiu funcţionează şi Librăria Humanitas.
Contact: Piaţa Ştefan cel Mare nr.1
Program de vizitare: zilnic: 10-18, sambăta: 10-14, duminica: închis
 
Top

Biserici

Biserica "Sf. Ioan"

Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă SITUARE: Situat în centrul oraşului în Piaţa Libertăţii
SCURT ISTORIC: Biserica "Sf. Ioan" şi Turnul-clopotniţă îşi au începuturile, potrivit izvoarelor istorice, în perioada 1468-1475 fiind ctitorit de Ştefan cel Mare.
DESCRIERE:Biserica zidită în 1497-1498, monumentală şi elegantă, este caracteristică stilului arhitectural moldovenesc din acea perioadă îmbinând tipul cu plan dreptunghiular şi bolţi semicilindrice cu cel trilobat şi turlă pe naos. Turnul, construit în 1499 din piatră brută şi întărit cu patru contraforturi ce-i subliniază profilul zvelt, are 19 m înălţime. Foişorul de pază a fost adăugat în epoca modernă.

Biserica Sf. Ioan Botezătorul

 
A fost construită între 1867 – 1886 din piatră şi cărămidă, după planurile arhitectului Schulter, preot fondator fiind Iancu Lăzărescu, iar principalul ctitor, comerciantul grec Scully Logotides. Este îmbinat stilul bizantin cu cel romanic, dar şi cu elemente renascentiste, având 4 turle, din care una pentru clopote. Pictura a fost realizată în 1886 de Elefteriu (elev al lui N. Grigorescu) şi restaurată mai târziu, în 1924, în stil renascentist, de pictorul Gh. Belizarie din Piteşti. În 1955 s-a adăugat şi un pridvor.
Contact: str. Privighetorii, Cartier Mărăţei

Biserica Sf. Gheorghe


A fost ctitorita de familia Afanasie Gheorghias şi sfinţită în 1801. La începutul sec. XX, i s-a adăugat pridvorul, iar mai recent a fost repictată în stil fresco, de către arhimandritului Teodor Varahil Moraru, fost călugăr şi stareţ la Durău.
Contact: str. 22 Decembrie, nr. 1

Biserica Trei Ierarhi

 
A fost zidita intre anii 1837-1847, pe locul unei biserici mai vechi, slujitorul si ostenitorul in constructia ei fiind preotul Vasile Stefanescu.
In general biserica se impune prin simplitate si eleganta. Toata atractia o constituie cele 3 turle care fara sa fie niste sageti gotice, apar ca trase de cer si nu sustinute de pamant. Profesorul Iulian Antonescu afirma ca biserica este construita in stil moldo-polon.
Icoanele de valoare artistica sunt cele imparatesti de la Catapeteasma, si cea a Maicii Domnului din fata Catapetesmei, toate pe fond auriu, expresive si cu adanca traire interioara.
Contact: str. Ştefan cel Mare nr.2, lângă Colegiul Naţional Petru Rareş.

Biserica "Schimbarea la faţă" - tel: 0233 625574

Biserica "Schimbarea la faţă" VăleniSITUARE: - situată în Văleni-Piatra Neamţ; str. Magnoliei,
SCURT ISTORIC: ctitorit de Petru Rareş şi apoi de Al.Lăpuşneanu în 1574.
DESCRIERE: Monument istoric şi de arhitectură religioasă construit din lemn .Din punct de vedere arhitectural, biserica poate fi calificată fără nici o rezervă ca fiind una dintre cele mai reuşite realizări ale arhitecturii populare în lemn. Întreaga construcţie, executată din bârne şi scânduri groase de brad şi de stejar pe temelie de piatră, trădeaza o mână de virtuoz care a fixat în fiecare perete precizie, pricepere şi imaginaţie. Este de tipul bisericilor cu plan simplu în forma de navă, fără sânuri laterale şi cu altar pentagonal, clopotniţa aflându-se în imediata apropiere, spre sud. Acoperişul de şindrilă îmbracă întreaga construcţie în mod unitar, fără a sublinia la exterior decât prezenţa altarului. Interiorul este împărţit în pronaos, naos şi altar, pridvorul de la apus constituind, fără îndoială, un adaos mai recent (1924). Chenarele ferestrelor şi cel al uşii de la intrare sunt ornamentate cu încrustaţii dense, care alcătuiesc motive geometrice de o meticuloasă execuţie. În plus, la uşă, frecventul decor al şnurului în relief reproduce simbolic torurile vechilor portaluri de la intrarea bisericilor lui Ştefan cel Mare. Boltirea semicilindrică a pronaosului este rezolvată în mod original, mai ales în ceea ce priveşte susţinerea ce se realizeaza în trepte de forma poligonală, ale căror dimensiuni se reduc în partea superioară. Catapeteasma actuală este un produs al ultimelor decenii, cea veche neavând nici pe departe forma tradiţională. În locul fundalului de lemn sculptat care separă naosul de altar şi pe care sunt pictate scenele şi portretele riguros stabilite prin canoane, aici se aflau cinci rânduri de icoane aşezate pe un perete de scânduri, fără a se respecta o succesiune prestabilită. Aceste icoane însă, în marea lor majoritate, aveau o valoare istorico-artistică deosebită. Este vorba de cel puţin trei grupe de icoane distincte ca stil şi chiar ca structură plastică, fiind executate, fără nici o excepţie, pe bucăţi de scândură atent pregătite cu un glet de ipsos. Din punct de vedere cronologic ele acopereau în întregime secolele XVI şi XVII, iar ca factură artistică multe dintre ele se impun printre cele mai reuşite creaţii ale genului iconografic.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"- tel. 0233 229150

SITUARE: Vânători-Piatra Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1774 a lui Ioil Egumen de Bisericani.
DESCRIERE: Este construită din bârne de brad pe temelie de piatră, în stil specific moldovenesc, cu un plan trilobat, absidele laterale şi cea a altarului fiind uşor pronunţate. Pridvorul de la sud şi pronaosul ce prelungeşte spre vest nava bisericii, sunt adaosuri ulterioare, ca şi turla oarbă cu acoperamântul bulbat, ce conferă totuşi mai multă supleţe întregului ansamblu. Acoperişul de draniţă, în două ape, cu margini evazate, se rotunjeşte la absidele laterale şi cea a altarului, închizându-se în unghiuri drepte. În interior, pridvorul şi pronaosul prezintă un acoperamânt plan, însă naosul se înalţă printr-o elegantă boltă en berceau (semicilindrică), ce se desfăşoară până la catapeteasmă. Absidele laterale sunt acoperite în arc, iar altarul este dominat de un arc transversal de susţinere spre care converg nervurile unui segment de sferă. Catapeteasma originară este o piesă de mare valoare artistică şi deosebită frumuseţe. Lucrată în lemn de tei şi stejar, această creaţie de autentică artă românească respectă cu stricteţe dispunerea ierarhică şi spaţială specifică iconografiei creştine ortodoxe. Dar ceea ce frapează de la prima vedere în aceste picturi este îmbinarea unor elemente stilistice diferite dar nu şi eclectice, din care a rezultat un ansamblu unitar de certă originalitate. Psihologia personajelor biblice emană un anume hieratism bizantin, cromatica folosită creeaza o transparenţă renascentistă, iar frecvenţa planurilor secundare de inspiraţie locală trimite cu insistenţă la frescele de la Voroneţ şi Suceviţa. Uşile împărăteşti, mai ales, tratate preponderent pictural şi mai puţin sculptural, ca de altfel întreaga lucrare, degajă acea atmosferă specific moldovenească în care transcendentalismul rece şi distant al canoanelor se atenuează prin căldura unui umanism izvorât din simplitate şi firesc.
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Vânători -Piatra Neamţ

Biserica "Buna Vestire" - tel. 0233 224546

Biserica "Buna Vestire" DărmăneştiSITUARE: situată în cartierul Dărmăneşti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 118
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1740 a spătarului Iordache Darie Dărmănescul
DESCRIERE: Are plan triconc, având sânurile laterale bine conturate. În interior, spaţiul este destul de limitat şi, ca atare, nu vom mai regăsi clasica împărţire în naos, pronaos şi altar, pridvorul din faţa intrării fiind adaugat în 1914. Nu este de fapt decât o singură rotondă centrală, boltită cu o calotă sferică şi destinată membrilor familiei boiereşti. Spre răsărit, naosul se prelungeşte cu absida altarului, iar în partea opusă, o tindă joasă pentru slujitorii curţii se afla dincolo de un perete despărţitor astăzi fiind dispărut şi înlocuit cu un simplu arc de susţinere. În peretele sudic al naosului, o nişă boltită marchează locul mormintelor ctitoreşti, iar clopotniţa, de forma unui turn prismatic nu prea înalt, se ridică în partea vestică a construcţiei, deasupra prelungirii spaţiului central, constituind obiectul unor recente modificări structurale. Biserica nu a avut pictură interioară, iar catapeteasma, cu o inscripţie votivă din 1829, a fost zugravită în spiritul hieratizant al vechilor canoane bizantine, atragând atenţia tocmai prin rigurozitatea execuţiei. În schimb, ferecătura unei Evanghelii din 1821 donată de Iordachi Darie la 20 decembrie 1845, constituie o impresionantă operă de artă, executată în argint şi email policolor.

Biserica "Buna Vestire"- pentru contact: Biserica "Constantin şi Elena", cartierul Sarata, str. Verii nr.5, tel. 0233 210770

SITUARE: Piatra Neamţ, Dărmăneşti
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1779-1787 a lui Stero şi Mihalache Piroschi, strămutată în 1999 pe locul schitului Draga din Dărmăneşti - Piatra Neamţ

    

Biserica "Sf. Nicolae" - tel. 0744 215498SITUARE: Piatra Neamţ, str. Obor nr.1
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1796 a logofătului grec Vogoride.
DESCRIERE: Construcţia este din zidărie de piatră în plan treflat, cu sânuri laterale uşor proeminente, fără compartimentarea tradiţională. Naosul este acoperit cu o boltă semisferică ce se descarcă prin intermediul a patru arce în pereţii exteriori, continuându-se cu o boltă semicilindrică ce acoperă şi cafasul din lemn, adăugat în 1935. Turnul-clopotniţă adăugit odată cu pridvorul ce constituie primul nivel al acestuia, cuprinde o cameră intermediară şi camera clopotelor. Interiorul a fost pictat în ulei în 1962. Biserica deţine o icoană de argint aurit a Sf.Nicolae adusă în 1865 din Polonia şi donată de primarul Nicolae Albu. Clădirea a fost consolidată în 1934 de constructorul Carol Zane.

Schitul Doamna

Schitul DoamnaSITUARE: Piatra Neamţ, pe malul drept al Bistriţei, în zona numită "Peste vale"
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1790 a ieromonahului Mitrofan
DESCRIERE: Edificiul impresionează de la prima vedere prin dimensiunile sale reduse şi prin simplitatea sa. Zidurile puternice, care depăşesc uneori grosimea de 1,5 m, se înalţă după obişnuitul plan treflat, cu absidele bine conturate şi care prezintă la exterior câte trei faţete plane îmbinate în unghi. Acoperişul în două ape, uşor evazat deasupra absidei altarului, se desfăşoara unitar până la clopotnita scundă ce se înalţă la extremitatea vestică, deasupra intrării originare. Este cât se poate de clar că în momentul primei sfinţiri biserica a avut o singură încăpere şi că mult mai târziu s-au adăugat pridvorul de pe axul longitudinal al navei şi veşmântaria de pe latura sudică, în dreptul absidei altarului. În interior, pridvorul îngust este acoperit cu o boltă stelară susţinută de patru perechi de nervuri, ce contrastează cu puritatea stilistică a bolţii semicilindrice a naosului, care se întinde inclusiv deasupra altarului. Absidele laterale sunt scobite în grosimea zidurilor, iar deasupra ieşirii din naos se afla un mic cafas (balcon) ce asigură accesul în clopotniţă. Restaurată între anii 1991-1993, i se mai adaugă un mic pridvor pe latura sudică. Se pare că Schitul Doamna nu a avut pictură nici în interior nici în exterior. Doar deasupra intrării în pridvor s-au realizat recent doua medalioane în mozaic cu portretele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. În schimb, catapeteasma executată din trei dulapi de proporţii impresionante, etalează întreaga gamă de motive sculpturale caracteristice unui stil neobizantin oarecum autohtonizat prin prezenţa masivă a elementelor decorative preluate din arta populară a Văii Bistriţei. Motivele vegetale stilizate domină cu autoritate câmpurile dintre icoane şi o mare parte din suprafaţa uşilor împărăteşti, iar chipurile sfinţilor, pictate de Mihai Zugravul, se impun prin expresivitate şi printr-o fericită îmbinare a culorilor.

Schitul Doamna Schitul Doamna
Schitul Doamna Schitul Doamna

Biserica "Adormirea Maicii Domnului Precista" - Piatra Neamţ, Bd. Decebal. nr., tel. 0233 217560

Construcţia celei mai frumoase biserici a oraşului a început în 1930 şi a fost sfinţită în 1947. Planurile lucrării s-au făcut de arhitecţii Bolomei şi Dortz, iar execuţia lucrării, de arhitectul Carol Zane. Conducearea lucrării a aparţinut preotului Constantin Mătasă. Icoanele din catapeteasmă, din biserica veche, în praf de aur, au fost făcute, se pare, de un pictor grec.

 

Mănăstirea Schimbarea la faţă - Muntele Pietricica, Piatra-Neamţ
Biserica , ridicata din lemn, a fost înfiinţat în anul 1994. Are si hramul Sf. Mare Mc. Mina, la 11 noiembrie.

 

Biserica romano-catolică - Piatra Neamţ, str. M.Eminescu nr.27, tel. 0233 212024

Biserica romano-catolică Piatra NeamţHramul: Sf. Iosif Muncitorul
A fost construită în 1895, iar în cursul anilor 1936-1939 a fost supusă la renovări şi amplificări, aducându-se la forma de azi. Conducerea lucrărilor a avut-o preotul dr. Francisc Simon.

 

 

 

Biserica romano-catolică - Piatra Neamţ,Str. Valea Albă, cartier Dărmăneşti; tel. 0233 231730
Hramul: Sf. Tereza a Pruncului Iisus
- Începută în 1991 cu contribuţia credincioşilor din Piatra Neamţ

Mănăstirea Benedictină "Maica Unităţii" -Com. Alexandru cel Bun, sat Scăricica; tel. 0233 261426
- Construită în 2003

Sinagoga - Piatra Neamţ, str.Dimitrie Ernici; tel.Comunitatea evreilor: 0233 223815

La extremitatea estică a fostei Curţi Domneşti, în imediata apropiere a Liceului "Petru Rareş", se află Sinagoga de lemn, monument cu o istorie îndelungată şi pe alocuri controversată, mărturie a numeroasei comunităţi evreieşti care a existat în acest oraş încă din evul mediu.
- Actuala construcţie s-a ridicat pe locul alteia mai vechi, în baza hrisovului din 19 iulie 1766 semnat de voievodul Grigore III Ghica. Vechea sinagogă a fost de piatră, dar de la începutul secolului al XVIII-lea nu s-a mai îngăduit decât ridicarea unor sinagogi de lemn, ceea ce explică şi materialul folosit la construirea acestui monument.
- Faptul că Sinagoga se află atât de aproape de Biserica "Sf. Ioan" , nerespectându-se tradiţionala distanţă de 150 de stânjeni (aproximativ 300 m) care trebuie s-o despartă de o biserică creştină, a fost explicat de regulă prin marea vechime a edificiului iniţial, care ar fi precedat construirea ansamblului arhitectural din epoca lui Ştefan cel Mare. Adepţii acestui punct de vedere pleacă de la premiza că nimeni nu ar fi îngăduit ridicarea unei sinagogi sub zidurile Curţii şi Bisericii Domneşti şi că aceasta deja exista în 1497-1499 când Ştefan cel Mare a construit biserica şi turnul-clopotniţă, lăsând-o apoi pe vechiul amplasament. Se consideră că este vorba de o simplă nesocotire a regulilor tradiţionale, deoarece dacă s-ar fi avut în vedere stricta respectare a acestora, nimic nu l-ar fi împiedicat pe Ştefan cel Mare să dispună demolarea şi strămutarea sinagogii la o distanţă convenabilă. Nu trebuie să se uite că în vechiul cimitir evreiesc de pe muntele Pietricica, cele mai vechi pietre de mormânt datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi că Sinagoga se află pe pământ domnesc, comunitatea evreiască plătind o dare anuală (bezmăn) pentru folosirea acestuia. Foarte probabil ca vechea construcţie de piatră să se fi ridicat pe la mijlocul secolului al XVII-lea pe actualul amplasament, cu aprobare domnească, fără a se ţine seamă de respectarea distanţei prestabilite faţă de Biserica "Sf. Ioan" aşa cum a procedat de altfel şi Grigore III Ghica în 1766 când a încuviinţat actuala sinagogă de lemn.
- Sinagoga din Piatra-Neamţ e construită din bârne groase învelite cu taban atât la interior cât şi la exterior. Temelia înaltă de piatră face ca intrarea în edificiu să se realizeze prin coborârea mai multor trepte, iar interiorul se prezintă ca o galerie închisă cu două etaje la nord şi un singur etaj la vest, unde e sinagoga femeilor, la sud aflându-se o altă galerie de mai mici dimensiuni destinată copiilor.
- În peretele estic al sinagogii este aşezată "Urna Sfântă", adevărată operă de artă executată în lemn sculptat şi dispusă în trei etaje, fiecare nivel fiind aşezat pe coloane rotunde acoperite cu bronz şi argint. Această urnă a fost lucrată în 1835 de Şaraga Iţchok ben Moische, dar în patrimoniul lăcaşului s-a mai păstrat şi o frumoasă perdea cu şapte triunghiuri şi o inscripţie în ebraică din care rezultă că a fost realizată în 1767, deci la numai un an de la construirea actualului edificiu.
- Cupola şi pereţii laterali sunt părţile originale ale construcţiei. Altarul, suflat cu aur, are o vechime de 250 de ani. Sinagoga este legată de numele lui Baal Shemtov, întemeietorul hasidismului.

  

Top

Rezervaţii şi parcuri

Rezervaţia paleontologică Cozla-Pietricica-Cernegura
Munţii Cozla (679 m), Pietricica (530 m) şi Cernegura (852 m) străjuiesc oraşul Piatra Neamţ la nord, est şi, respectiv, sud, reprezentând ultima treaptă a Carpaţilor la zona de contact cu Subcarpaţii. Formarea lor este legată de existenţa pe aceste locuri cu 60 milioane de ani în urmă a unei mări. În rocile din care sunt alcătuiţi (marne, gresii, şisturi disodilice) s-au descoperit numeroase fosile de peşti şi scoici, care pot fi văzute la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Piatra Neamţ.

Muntele Pietricica  Muntele Pietricica

Pe Muntele Cozla, plecând de la locul numit "Trei coline"(staţia de sus a telegondolei) la o jumătate de ora de mers spre NV pe culme, printr-o pădure de fag, se poate ajunge la monumentul natural numit "Trei căldări" (sau "Căldările uriaşilor" potrivit legendei). Este vorba de trei marmite de eroziune formate într-un monolit de gresie datorită erodării exercitate de vânt sau de ape.

Padurea de fag  Trei caldări 

Parcul Cozla şi grădina zoologică - Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare
Este situat pe str. Ştefan cel Mare si a fost infiintat in 1904 de catre primarul Nicu Albu, ca urmare a unor alunecari de teren care au distrus o parte a muntelui Cozla. La baza parcului se află o mica gradina zoologica.
Este amenajat în terase succesive pe versantul sudic al muntelui. Astăzi pe cele trei terase principale se afla restaurante pitoresti.
Din mai multe puncte ale parcului, situate la altitudini diferite, se deschid privelişti minunate.

Grădina zoologică Colibele haiducilor 

Top

Teatrul Tineretului - Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare, nr.1;

tel. 0233 211472, fax: 0233 217159; e-mail: ttpn@csc.ro
A fost construit de arhitectul Carol Zane în 1958 şi funcţionează din 1961 ca instituţie de sine stătătoare. Mitul Teatrului Tineretului a fost acreditat prin viteza cu care producea vedete. An de an au venit la Piatra Neamţ cei mai buni absolvenţi ai Institutului de Teatru, nume care s-au impus în mişcarea teatrală românească şi nu numai: Horaţiu Mălăiele, Maia Morgenstern, Virgil Ogăşanu, Ileana Stana Ionescu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Oana Pellea, Florin Piersic... Toate aceste personalităţi au reuşit sa creeze o stare benefică a actului teatral, recunoscutul "spirit de echipă" de la Piatra Neamţ. Prestigiul Teatrului Tineretului a fost consolidat şi de rapiditatea cu care s-a impus în viaţa teatrală internaţională. Într-o vreme, când spectacolele româneşti treceau cu greu graniţa, TT s-a impus în manifestări teatrale de avengură. În prezent, TT este unul din cele mai dinamice, moderne şi îndrăzneţe teatre din România. Probabil datorită tinereţii sale. 70 % dintre actori au sub 30 ani. La fel sunt şi mulţi dintre regizorii care au lucrat aici. Repertoriul constă în principal în piese contemporane, româneşti şi străine, dar şi din marile valori ale dramaturgiei universale.

Galerii de artă
Art Deco - Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, tel. 0233 224696
Lascăr Vorel - Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare nr.15, tel. 0233 222240
Topart - Piatra Neamţ, Bd. Decebal nr.4, tel. 0233 237365

Unităţi de cazare

Hoteluri Pensiuni, moteluri, cabane, camping

Hotel "Central" *** - Piatra Neamţ, Piaţa Petrodava nr.1-3

tel. 0233 216230, 0233 214530; fax. 0233 214532, 0233 223528,
e-mail: office@hotelcentral.ro

 

 

 

 

"Grand Hotel Ceahlău" *** - Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.3
"Grand Hotel Ceahlău" tel.0233-219990,0233-219991;fax.0233-215540
e-mail: hotelceahlau@artelecom.net
- Capacitate de cazare: 244 locuri dispuse în 42 camere single, 94 camere duble şi 7 apartamente VIP
- Servicii: room service, cablu TV, internet, transmiterea corespondenţei prin fax sau curier, telefon cu acces internaţional aer condiţionat, coafură+frizerie, spălat şi calcat haine, parcare cu pază, activităţi specifice de comisionari, rezervări bilete, închirieri de autoturisme cu şi fără şofer.
- salon de restaurant, 4 baruri şi terase cu un numar total de peste 1600 locuri la mese, salon de agrement, sala de recepţie de 120 locuri, punct de schimb valutar, agenţie de turism, magazine.

Hotel Bulevard ** - Piatra Neamţ, Bd. Republicii nr.38-40
tel. 0233 235010, 0233 235020; fax. 0233 218111
- Capacitate de cazare: 75 locuri în 36 de camere structurate astfel: 13 matrimoniale, 16 duble, 3 apartamente cu 3 locuri, 4 apartamente cu 2 locuri.
- Servicii: room service, cablu TV, telefon, fax, păstrarea obiectelor de valoare, comisioane, parcare.
- restaurant categoria I cu 60 de locuri, meniuri diversificate.
  

Hotel Belvedere *** - Piatra Neamţ, str.Petru Movilă (la ieşirea din Piatra Neamţ spre Bicaz)

tel. 0233 261470; 0233261471
- Capacitate de cazare: 50 de locuri in: 15 camere cu 2 locuri, 6 camere cu 3 locuri si 3 apartamente (camerele au TV, frigider şi minibar)
- restaurant cu 80 locuri; bar cu 16 locuri; parcare cu 10 locuri
-sală conferinţe cu 40 de locuriTopPensiuni
  

Pensiunea "Aris" *** - Piatra Neamţ, str. Dimitrie Leonida nr.96B
Tel. 0233 235722, 0740 199047, 0744 784782, arisdiaconu@yahoo.com, www.pensiuneaaris.ro
Capacitate de cazare: 5 camere duble, 1 cameră triplă, 3 camere cu câte 4 locuri, 1 cameră cu 6 locuri, din care 8 camere au baie proprie, iar 2 camere au o baie comună
- sală de mese cu 20 de locuri
- living
-oferim pensiune completă la cerere
-curte, grătar, foişor, parcare, loc de joacă pentru copii

Pensiunea Brothers *** - Piatra Neamţ, str. Fermelor 54
0756 574 050
4 camere matrimoniale si un apartament cu 2 dormitoare si living, cu televizore LED si DVD, internet wireless, cu bai proprii cu dus
restaurant
poze pe www.infopensiuni.ro

Pensiunea "Casa Moldoveană"*** - Piatra Neamţ, la intrarea dinspre Roman
Telefon: 0233.233.666 ; 0233.233.667, 0723.697.288,
e-mail: casamoldoveana@piatra-neamt.info, www.pensiunipiatraneamt.ro
Capacitate de cazare: o cameră single, 6 camere duble cu TV şi Internet gratuit
Restaurant şi bar cu 140 de locuri
Parcare, foisor

Pensiunea "Cornelius" *** - Piatra Neamţ, Str. G-ral. N.Dăscălescu nr.490
tel.0233 211511, 0745 566143, 0745 372008
e-mail: - informaţii generale - office@cornelius.ro
- rezervări: rezervari@cornelius.ro; administrativ - corneliu@cornelius.ro
Capacitate de cazare : 9 camere, din care 3 matrimoniale, fiecare având baie cu cabină duş, apă caldă permanent, ceas deşteptător, room-service
- restaurant cu 60 de locuri, produse ecologice, vinuri alese şi de colecţie
- se organizează la cerere, pentru grupuri de turişti vizite la obiectivele turistice din judeţ
- conexiune permanentă la internet prin calculatorul disponibil în cameră sau în cazul utilizării calculatorului dvs. conectarea se face prin priza UTP aflată în fiecare cameră
- se poate pune la dispoziţie o maşină în sistemul "rent a car".

Pensiunea "Cornelius" Piatra Neamţ  Restaurant pensiunea "Cornelius" Piatra Neamţ

Pensiunea „Cozla” ** - Piatra-Neamţ, str. Elena Cuza nr. 8
0233 211822, 0745 791233
Capacitate de cazare: 6 locuri in camere de 1,2 sau 3 locuri cu TV
-o baie si un grup sanitar,
-acces Internet, o sufragerie eleganta, bucatarie, 2 terase, balcon, curte, spatiu pentru gratar, locuri pentru parcare, intrare separata de cea a gazdei, acces la terenuri de tenis

Pensiunea "Dana" *** - Piatra Neamţ, Str. Izvor nr. 1
0755273326
Capacitate de cazare: 3 camere duble şi 2 camere de câte 4 locuri
Living cu TV, internet, şemineu
- restaurant cu 60 de locuri, bar
- curte, terasa, ferma proprie, gratar, livada,
- sala de conferinte de 20 de locuri

Pensiunea „Domniţa” *** - Piatra-Neamţ, str. Pârâul Doamnei nr.17B, la 4 km de baraj
0233.22.82.67 , 0728.26.89.99, www.pensiuneadomnita.ro
Capacitate ce cazare: 4 camere duble şi o camera de grup cu sase paturi, dotate cu grup sanitar propriu cu cabina de dus, televizoare, incalzire centrala, balcon
Restaurant cu 90 de locuri, 3 terase, bar
parcare, curte cu foisor, grătar.
Camerele sunt dotate cu:
Internet (LAN/Wireless), Tv prin satelit Dolce, telefon, sistem de securitate, minibar, frigider
servicii de spalat si calcat haine;
Activitati & Recreere:
Tenis de masa, biliard, închirieri de diverse echipamente sportive, teren propriu de agrement, paintball, ATV

  

Pensiunea "Elis" * - Piatra-Neamţ, bd. Republicii nr. 40
0747 085 922; 0233 217 940
Capacitate de cazare: 2 camere duble si 2 triple, toate cu baie, TV şi frigider
-restaurant, internet wireless, parcare
Foto pe www.turistinfo.ro

Pensiunea Farmecul pădurii - Com. Alexandru cel Bun, sat Bistriţa, str. Valea mică nr.8
Tel. 0726830185, 0720705777
Pensiune de familie asezata la marginea padurii, intr-o zona foarte linistita, in spatele ManastiriiBistrita, la 4 km de iesirea din Piatra Neamt spre Bicaz (800 m drum neasfaltat dar bun).
46.96195, 26.28916
Capacitate de cazare: 16 locuri in 8 camere duble. La cerere, se pot adauga paturi suplimentare (pana la maxim 24 locuri). Toate camerele au bai cu dus (cu cabina de dus sau fara) sau cada. Apa calda permanent. Doua camere au balcoane cu priveliste superba spre padurea din jur. Stana la 200 m.
Camerele nu sunt dotate cu televizoare pentru a se pastra atmosfera de liniste si relaxare din pensiune.
Sala de mese cu semineu si TV, bucatarie complet utilata pentru turisti (aragaz cu butelie, cuptor cu microunde, 2 frigidere, filtru de cafea, friteuza, prajitor de paine, aparat pentru sandvich-uri, vesela, tacamuri)
Curte mare cu foisor, 2 gratare, terasa, hamace, loc de joaca pentru copii cu tobogan, nisip, leagan, jucării si piscina mica, piscina gonflabilă, parcare.

  
  

Pensiunea Lido*** - Piatra Neamţ. Piaţa Gării, nr.5
Tel. 0233 226349, 0744 521773, www.pensiune-lido.com
Capacitate de cazare:
24 locuri în 12 camere single, duble şi triple
(8 camere au baie proprie, 2 au frigider)
restaurantul are 80 de locuri
restaurant, biliard, parcare
terasă cu 70 de locuri

 
  

Pensiunea "Nora" **/*** - Piatra Neamţ
Tel. 0233 237737, 0758 293440
Capacitate de cazare:
1 apartament cu două camere duble, cu o baie şi terasă
1 apartament cu 3 camere duble şi 2 băi
7 camere duble cu băi proprii
1 cameră triplă
- toate camerele au TV, Internet, iar majoritatea au frigider
- restaurant cu 40 de locuri, terasă
- curte, parcare, grătar
- organizează mese festive

 
  

Pensiunea "Octogon" *** - la ieşirea din Piatra Neamţ spre Dumbrava Roşie
Tel. 0233 282892, 0040 744789687, 0040 745532262
e-mail: balan_iuliana@yahoo.com
Capacitate de cazare: 8 camere duble, 2 apartamente cu living şi dormitor matrimonial, 2 apartamente cu baie cu jacuzzi
- toate camerele au baie proprie, telefon, internet, Tv, balcon
- sala de conferinţe pentru 20 de persoane
- camerele sunt dotate cu telefon, internet, TV color, balcon
- restaurant cu 80 de locuri, parcare, 2 terase acoperite
Pensiunea Octogon Pensiunea Octogon-camera Pensiunea Octogon-interior Pensiunea Octogon-curte

Pensiunea Pârâul Doamnei *** - Piatra-Neamţ,
Str. Paraul Doamnei, Nr.2, 0758046822 , 0746263602,
pensiuneaparaudoamnei@gmail.com, bnpcoste_stefan@yahoo.com, http://parauldoamnei.ro/
Restaurant, curte, foisor

   

Pensiunea "Rina"** - Piatra Neamţ, str. Paraul Doamnei nr. 51
Telefon: 0724 506262 ; 0233 217560, e-mail: info@pensiunea-rina.ro, www.pensiunea-rina.ro
Capacitate de cazare: 6 camere duble cu TV, 4 băi
Acces la bucătărie mare, unde se poate lua masa
Curte cu grătar, leagăn, foişor,. parcare
Foto pe www.mergilasigur.ro

Pensiunea "Red Rock" ** - Piatra Neamţ , str. Mărăţei nr. 63
tel 0233 228077

Pensiunea "Torent" *** - Piatra Neamţ, str. Fermelor nr.2 (la intrarea dinspre Bacău, lângă McDonalds şi Galeria Mall)
Tel. 0745 988448, 0742 219229, www.pensiuneatorent.ro
Capacitate de cazare:
8 camere duble (majoritatea cu balcon, toate au frigider) - se poate adăuga pat suplimentar la cerere
- restaurant cu 50 de locuri
- fast food
- spălătorie auto
- parcare
Pentru 2 nopţi de cazare, vă spălăm maşina gratuit.

  

Pensiunea "Villador" ** - Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 24
0748 117788, www.villador.ro
Capacitate de cazare: 5 camere matrimoniale cu TV
-living cu TV, sala biliard, internet wireless, bucatarie complet echipata,
-terase, gratar in curte, spatiu de relaxare, parcare

 

Pensiunea "Virginia" ** - Str. Pârâul Doamnei nr.29, Piatra Neamţ
Tel. 0233 228317
Capacitate de cazare: 10 locuri în 3 camere

Pensiunea VIP Sangym
Cazare (rezervări la 0745 135628):
10 căsuţe duble (funcţionează doar vara) cu o baie comună
- 13 camere duble, terasa de vara, parcare privata

Pensiunea "Virginia" ** - Str. Pârâul Doamnei nr.29, Piatra Neamţ
Tel. 0233 228317
Capacitate de cazare: 10 locuri în 3 camere

Motel Class - DN 15 la ieşirea din Piatra Neamţ spre Roman,
tel. 0233 215573; e-mail: anna@csc.ro
tel. 0744 697174

Camping Ştrand (Bâtca Doamnei), tel.:0742678030 (administrator), 0722530830
10 căsuţe duble cu un grup sanitar (fără apă caldă)
3 bungalow-uri (2 cu 8 locuri şi unul cu 7 locuri) - fiecare cu o baie cu apă caldă (instant)
locuri pentru rulote (alimentare cu energie electrică)
locuri pentru cort
grătar

Camping Ştrand (Bâtca Doamnei) Piatra Neamţ Camping Ştrand (Bâtca Doamnei) Piatra Neamţ
 Camping Ştrand (Bâtca Doamnei) Piatra Neamţ

Baza hipică "Virgil Barbuceanu" Piatra Neamţ (în zona denumita "Peste Vale", lângă Ştrand)
-10 căsuţe duble cu baie comună cu apă caldă, pentru cazare doar vara. Tel. 0745 135628.

Complexul Turistic de Agrement - Str. Aleea Tineretului
Rezervări la 0745 923700, 0754 259429
Capacitate de cazare:
Cartierul Ibiza - 3 căsuţe duble cu baie şi hol
Cartierul Malibu - 10 căsuţe duble cu baie şi living
Cartierul Riviera - 29 căsuţe duble cu baie comună
Cartierul Roland Garros - 11 căsuţe duble cu baie comună (70 lei)
- toate funcţionează şi iarna

Top

Restaurante

Amadeus - Piaţa M.Kogălniceanu nr. 4, tel. 0233 218837
Casa Pietreană (Restaurant Cernegura) - str. Dimitrie Leonida, tel. 0233 219745
Casa Noastră - Str. Oituz, nr.1, tel. 0233 209104
Cercul Gospodinelor - Parc Cozla, tel. 0233 223845
Colibele Haiducilor - parcul Cozla, tel. 0233 213909
Corint - Str.Dimitrie Ernici nr.3, tel. 0233 222099
Cozla - Piaţa Ştefan cel Mare nr. 31, tel. 0233 234285
Diana - Bd. Republicii nr. 1, 0744 778476, 0737 059425
Restaurantul familiei tale oferă meniu tradiţional românesc, serviciu de bar (cocktail-uri, sucuri naturale la comandă, produse de cofetărie realizate în laboratorul propriu
Muzică live, piano bar.
Terasă
 
Diesel - Str. Petru rareş nr.21, tel. 0233 227376
Don Angelo - str. Petru Movilă nr 6, tel. 0740 606810
80 de locuri, bar, biliard, muzică live
La Terrazza da Bruno
Bd. Traian Bl. A2, 0233 227548
Pizza, pasta şi alte produse specifice bucătăriei italiene
Eleganţă, muzică soft
Program 8:30 – 24:00
  
 

Laguna -Bd.Decebal nr.80, tel. 0233 232121, biliard
Nefertiti - Bd.Decebal nr.196, tel. 0233 211882
Noir
Piaţa Mihail Kogălniceanu H4, 0233 211886, www.restaurantnoir.ro, office@restaurantnoir.ro (pentru rezervări)
Bucătărie internaţională, muzică de ambient
Terasă, separe
Internet wireless, videoproiector pentru conferinţe
  

Paharnicul - Str. Paharnicului nr. 5, tel. 0233 212426
 
Pizza - Bd.Decebal Bl.H3 parter, tel. 0233 216457
Popasul Haiducilor - muntele Cozla, Tel. rezervari: 0737 000111
   
Sehrazat - Bd. Traian nr. 116A, 0233 235919
Specific turcesc: Lahmacun (pizza turcească), baclava, Yeni Raki (rachiu turcesc), narghilea terasă acoperită
Program: 10:00 - 22:00

  

Tequila Bowling
- Ştrandul Tineretului, tel. 0233 214440, 0233 221666
pizza, club, bar, biliard, bowling
Topaz - Str.1 dec.1918 Bl.A14 tel. 0233 622614
Complex Unic - Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1, 0749 788243, 0722 752797
Magazine cu produse alimentare şi industriale, bănci, florărie, librăria Trinitas
Restaurant „Unic”
Meniu tradiţional românesc diversificat
Muzică live
Terasă, ring de dans
Program: 7:00 – 24:00
Pizzeria „Buon Gusto”
Prima pizzerie din oraş vă oferă peste 20 de tipuri de pizza şi alte specialităţi italiene
Terasă
  
Union - Bd. Traian nr.130, tel. 0233 218591
Villa Italia - str. Burebista nr.65, tel. 0233 234768 (program: 12.00-24.00)

Happy Food - Bd.Decebal Bl.H3 parter, tel. 0233 216457
Pizza&Grill 66 - Piaţa M.Kogălniceanu nr.1-3, tel.0233 228855 (program: 9.00-24.00)
Pizzeria Buon Gusto - Piaţa Ştefan cel Mare nr.1, tel. 0233 233626 (program: non-stop)
 

Amon Cafe
Str. Burebista nr. 10B, 0751 421070
Cafea la nisip, cocktail-uri, pizza, preparate la grătar, narghilea
Internet wireless, jocuri mecanice
Terasă, separeu (sau separe cu accente)
Program: 8:00 - 24:00
  
Cafe „Antique”
Bd. Republicii nr. 20, 0233 233800
Grătare, cocktail-uri,, diverse tipuri de cafea
Iarna - karaoke, seri folk, seri de dans cu DJ
Terasă, loc de joacă pentru copii
Program: 8:00 – 24:00
  
Café-bar Bacardi
- str. Durăului nr.1, tel.0233 217805 (program: 8.00-24.00)
Café Latino - Bd. Decebal I4, 0731 760540
Ambient deosebit, terasă, internet wireless, birou mobil
Loc ideal pentru întâlniri de afaceri sau cu prietenii, unde puteţi savura un expresso cu adevărat italian
 
Club Blue Café - Piaţa M. Kogălniceanu nr.1, tel. 0233 223767
(program: luni-joi: 8.00-24.00; în week-end: non-stop)
-night-club, bar, discotecă
Costarica Café
- str. Titu Maiorescu Bl.I1 (program: 8.00-20.00)
Red Rock (bar) - str. Mărăţei nr.63, tel.0744 101086 (program: 8.00-24.00)
Vip Sangym (café-bar) - str. Cuiejdi nr.2, tel.0233 231588 (program:10.00-22.00)

Bar 12 (la et.12 al Hotelului Ceahlău) - str. Ştefan cel Mare nr.3
tel. 0233 219990, 0233 219991; fax. 0233 215540; e-mail: hotelceahlau@artelecom.net
- night-bar, program streap-tease
Bar Eclipse, Bd.Republicii (subsol Hotel Lido)
The Kilkeny (Irish Pub) - str. Dimitrie Leonida, nr.53 (program non-stop)
Club Adult, str. Rozelor

Cofetăria „Magic Cake”
B-dul Traian, Bl. A5, parter, 0233 217 776, 0233 217777, 0740 251068
B-dul Republicii, Bl. A12, parter, 0749.122.441
www.cofetariamagicake.ro
“Creatorii de imagini dulci” va prezintă o oferta generoasă de produse tradiţionale, clasice şi moderne din ingrediente naturale, cuprinzând: prăjituri (inclusiv de post), cozonac, torturi aniversare, torturi de mireasă personalizate la comandă.
 

Cofetăria „Patipan”
Str. Luceafărului nr. 55, 0233 230039, www.patipan.ro, scpatipancom@gmail.com
Produse ca la mama acasă, naturale fără conservanţi
Program: 8:00 – 21:00

Agrement

Baza hipică "Virgil Barbuceanu" Piatra Neamţ

Amplasată în Piatra Neamţ, în zona denumita "Peste Vale" alcătuieşte, împreuna cu Ştrandul, un minunat complex sportiv, turistic şi de agrement. În prezent, Baza Hipică, este administrată şi folosită de Clubul Sportiv Ecvestru, condus de preşedintele Prof. Costache Lupu şi de Clubul Sportiv TCE 3 Brazi, condus de preşedintele dr. Vasile Pachiţeanu, cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local Piatra Neamţ si al mai multor unităţi economice sponsori. Pe lângă activitatea competiţională, cele două cluburi sportive ofera comunităţii locale şi celor care vizitează oraşul Piatra Neamţ posibilitatea de a se iniţia şi a pătrunde tainele sportului ecvestru prin cursurile Şcolii de Echitaţie. Plimbările de agrement cu trăsurile trase de cai pe traseele propuse de solicitanţi, au loc la cerere, pe bază de comandă telefonică. Trăsurile pot fi puse la dispoziţie şi pentru nunţi sau alte evenimente şi ocazii. Pe timp de vară, se asigură cai dresaţi şi adaptaţi pentru turismul călare pe traseele marcate din zona Bâtca Doamnei, Bahrin sau în alte locuri preferate de solicitanţi. Informaţii la telefoanele: 0743 111616.
Baza dispune şi de 10 căsuţe duble cu baie comună cu apă caldă, pentru cazare doar vara.
Tel. 0745 135628.

Baza hipică "Virgil Barbuceanu" Piatra Neamţ Baza hipică "Virgil Barbuceanu" Piatra Neamţ Baza hipică "Virgil Barbuceanu" Piatra Neamţ

Centrul Anna Spa
Piatra Neamţ, str. 22 Decembrie nr. 16, tel. 0233 231199, www.annaspa.ro
Oferă: saună, bazin, baie trucească, jacuzzi, masaje corporale, terapii şi împachetări corporale, acupunctură, tehnici Spa, LPG, capsula Feng Shui, bronzare UV, fitness, magazin
Program zilnic: 10.00 - 22.00

Centrul Anna Spa  Centrul Anna Spa Centrul Anna Spa
Centrul Anna Spa  Centrul Anna Spa Centrul Anna Spa

Complexul Turistic de Agrement
Str. Aleea Tineretului, Piatra Neamt, Jud. Neamt, 610073, Romania
tel.: 0754 076737
Capacitate de cazare:
Cartierul Ibiza - 3 căsuţe duble cu baie şi hol
Cartierul Malibu - 10 căsuţe duble cu baie şi living
Cartierul Riviera - 29 căsuţe duble cu baie comună
Cartierul Roland Garros - 11 căsuţe duble cu baie comună
- toate funcţionează şi iarna

Schiţa ştrand

Complexul este situat la poalele muntelui Cernegura, la 250m în aval de barajul de la Piatra Neamţ, în lunca râului Bistriţa.
Complexul, cu o suprafaţă de 9 ha, cuprinde: bazin olimpic cu adâncime descendentă de la 1,8 m la 4,6 m, bazin pentru copii cu adâncime sub 1 m (bazinele sunt la standarde europene: sunt protejate cu liner, apa este tratată în staţii automatizate folosind ultima tehnologie în domeniu, rigole cu apă curgătoare pentru a preveni contaminarea apei din bazin, duşuri şi toalete, salvamari), cabinet medical, patinoar natural, teren de fotbal cu gazon artificial (omologat F.R.F.), terenuri de tenis (standarde europene), terenuri de baschet, volei, handbal, instalaţie de nocturnă pentru terenurile de sport, pista pentru role şi skateboard-uri, terase, restaurante, spatii de joacă pentru copii, scenă penbtru spectacole, video-proiectii, instalatii de sunet, lumini şi efecte speciale, "Radio Vacanţa La Cupacabana", spaţii de cazare, magazine Fast food, chioşc de ziare, cabinet medical, telefon public, fax, internet, parcări auto şi biciclete, Aventura Land, închirieri de maşinuţe pentru copii, jocuri gonflabile (tobogan cu apă, castele, pentru căţărare, cu obstacole), închirieri material sportiv, şezlonguri, grătare.

Complexul Turistic de Agrement  Complexul Turistic de Agrement  Complexul Turistic de Agrement  Complexul Turistic de Agrement  Complexul Turistic de Agrement  Complexul Turistic de Agrement  Complexul Turistic de Agrement  Complexul Turistic de Agrement  
 

Stadionul Municipal
Cuprinde şi 2 săli de conferinţe de 50 şi 70 locuri, o sală de socializare de 400 mp şi o sală VIP.

Stadionul Municipal  Stadionul Municipal Stadionul Municipal

Teatrul Tineretului

A fost construit între anii 1929–1947 (proiectant - arh. F.E. Droz, antrepriza Carol Zani). Petru Lalu, G. Măcărescu şi N. Ioaniu, intelectuali de marcă şi primari ai oraşului, au fost autorii proiectului de construire a „teatrului naţional din Piatra-Neamţ”. Clădirea servea, în special, proiecţiilor de filme (Cinematograful Trianon). În 1958 se reamenajează interiorul pentru a fi funcţional scopului iniţial. Din 1959 sunt prezentate primele premiere teatrale. În 1958 s-a înfiinţat secţia din Piatra-Neamţ a Teatrului de Stat din Bacău, iar in 1961 se infiinteaza Teatrul de Stat din Piatra-Neamţ, de sine stătător. În 1966, teatrul îşi schimbă titulatura, devenind Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ.
Contact: Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1, Secretariat: +40.233.211.472, Agenţia Teatrală: 0233.211.036

Telegondola (Gondoperla)
Staţia de bază este în faţa gării, la 323 m altitudine, iar staţia de vârf se află pe Muntele Cozla, la 632 m altitudine. Aşadar, diferenţa de nivel este de 309 m. Lungimea traseului este de 1915 m, viteza de deplasare este de 6 m/s, ceea ce face ca timpul de parcurgere să fie de aproximativ 5 minute.
Pentru detalii şi webcam live consultaţi: http://telegondolapiatraneamt.ro/

Telegondola Piatra Neamţ  Telegondola Piatra Neamţ Telegondola Piatra Neamţ Telegondola Piatra Neamţ  Telegondola Piatra Neamţ  Vedere oras din telegondola

Pârtie pe dealul Cozla (Piatra Neamţ)
- Lungimea pârtiei = 965 m;
- Lăţimea minimă = 20 m;
- Înclinare medie a pârtiei = 27%;
- Diferenţa de nivel = 260 m;
- Altitudine - plecare = 647 m
- sosire = 387 m

Program Telescaun şi tubing: 11.00 - 17.00, marţi - joi;
11.00 - 20.00, vineri - duminică.
Pentru detalii şi webcam live consultaţi: http://telegondolapiatraneamt.ro/

Partia  Telescaun  Partia noaptea  Partia  Partia  Partia

Pe Muntele Cozla, între pârtia de schi şi telescaun se află restaurantul „Popasul haiducilor” cu o construcţie în 3 trepte, unde se servesc bucate tradiţionale româneşti în 3 saloane:
Salon primire La laviţă (40 locuri), Salon nefumători La bucate (59 locuri), Salon fumători La şemineu(33 locuri) şi pe 3 terase: Belvedere, La grătar şi La prispă (64 locuri).
Numărul de locuri se poate suplimenta.
Tel rezervari: 0737 000111.

VIP SANGYM - Piatra Neamţ, str.Cuiejdi nr.2,
tel. 0233 231588, 0040 233 210292, 0040 233 210293
www.vipsangym.ro
Program: 9.00-22.00
Sala echipată cu aparatură profesională pentru fitness, bodybuilding, sală de gimnastică aerobică, piscină semiolimpică (25m/12m), adâncime=2.5m, jacuzzi, solar, aquafitness, infrasaună, saună, masaj, sac de box, tenis de masă, bar sportiv cu suplimente nutritive şi produse naturale, teren de fotbal-basket în aer liber, café-bar, vestiare, duşuri, muzică bună.
 Cazare (rezervări la 0745 135628):
10 căsuţe duble (funcţionează doar vara) cu o baie comună 

VIP SANGYM Piatra Neamţ Solar VIP SANGYM Piatra Neamţ Piscina VIP SANGYM Piatra Neamţ

Pescăria „La Iazuri”
Terenul este situat la 6 km de centrul orasului Piatra Neamt, in satul Agarcia, comuna Alexandru cel Bun. Are o suprafata de 8000 mp, din care 6000 mp luciu de apa impartit in trei iazuri de 1000 mp si unul de 3000 mp.
Iazurile sunt populate cu crap, caras, stiuca, biban. Se poate practica pescuit sportiv. Frumusetea peisajului insa indeamna la relaxare si odihna. In zilele senine se poate vedea Ceahlaul
Pentru cazare: 4 rulote pentru 2-3 persoane şi una pentru 4 persoane. Sunt dotate cu frigider, aragaz şi chiuvetă, TV, terasa acoperita si, la nevoie, inchisa si pavilioane de vara. Se poate face şi gratar
o toaleta cu wc, chiuveta si dus cu apa incalzita cu boiler electric.
Rulotele sunt prevazute si cu incalzire.
Contact: 0744 551975

Top