CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ "GHEORGHE IACOMI" PIATRA NEAMŢ
Piatra Neamţ Roman Târgu Neamţ Bicaz Roznov
Prima pagină
Roman
Site search Web search

(Tastaţi cuvintele cu diacritice)
powered by FreeFind
Gheorghe Iacomi
Obiective turistice:
  Lăcaşe de cult
 Monumente istorice
  Muzee şi case memoriale
  Parcuri naţionale, rezervaţii naturale
Unităţi de cazare
Staţiuni:
  Bălţăteşti
  Durău
  Neguleşti
  Oglinzi
Agrement:
 Turism ecvestru
 Pescuit sportiv
Ski
  Vânătoare
Diverse
Restaurante, baruri
 Agenţii de turism
 Transporturi
 Programul evenimentelor culturale
 Etnografie
 Hărţi
 Alte informaţii
Centre de informare
turistică din România

 Oraşe:
 Piatra Neamţ
 Roman
 Târgu Neamţ
Bicaz
 Roznov
Gastronomie moldovenească
Shopping
Săli de conferinţă

Obiective turistice | Unităţi de cazare | Restaurante

Municipiul, cu o populaţie de 69.058 locuitori (la 01.01.2007), este aşezat la confluenţa Moldovei cu Siretul la altitudinea de 185-205m. Căile de acces către municipiul Roman sunt DN15 D dinspre Piatra-Neamţ (47 km), E 85 dinspre Bacău (46 km), sau pe calea ferată, dinspre Bacău sau Paşcani.
Localitatea este considerată ctitorie din 1392 a lui Roman I Muşat, iar mai apoi apare menţionat ca târg în 1408. De aceste meleaguri şi-au legat numele: Miron Costin, Ion Ionescu de la Brad, Mihail Jora, Sergiu Celibidache, Otilia Cazimir. Ziua municipiului Roman este sărbătorită la 30 martie.

Roman, vedere spre Moldova Roman Roman

Obiective turistice

Biserici Muzee Cetăţi şi case boiereşti Alte obiective

Harta obiectivelor turistice din Roman

Biserici

Catedrala Episcopală Ortodoxă Română - Roman, str. Alexandru cel Bun, nr 5

tel. 0233 731683, 0233 731682, 0233 731256
Hramul Cuvioasa Parascheva (14 octombrie).
Ctitorie din 1542-1550 a lui Petru Rareş pe locul unei vechi biserici din vreamea lui Petru I Muşat. Ansamblul monumental mai cuprinde: un paraclis, clădiri pentru birouri şi chilii, Palatul episcopal construit în 1870 şi turnul-clopotniţă. Acesta are o istorie foarte lungă, fiind construit în două etape în sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea. Are cinci nivele, iar clopotele sunt foarte vechi, trei fiind donate de Ştefan cel Mare.Turnul adăposteşte şi una din cele mai bogate biblioteci documentare (20000 de volume). În decursul vremurilor aşezământul, monument istoric şi de arhitectură religioasă, a constituit un centru important al culturii şi învăţământului românesc.

Turnul de la intrarea Episcopiei Romanului Pictură interioară a Bisericii Episcopale Roman Incinta Episcopiei Romanului

Biserica Armenească

Biserica ArmeneascăSITUARE: Roman, str. Veronica Micle nr.13
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1609 a lui Agopşa, un reprezentant al armenilor din oraş. Turnul-clopotniţă, unele anexe şi decoraţiuni au fost adăugate în sec. al XIX-lea.
DESCRIERE: Are un plan cruciform, cu absidele laterale dreptunghiulare şi absida altarului semicirculară, soclu masiv de piatră cioplită şi suprafaţa exterioară prevăzută cu asize pe orizontal. Rozetele de piatră care împodobesc absidele laterale, ancadramentele celor 19 ferestre şi cornişa profilată cu denticuli alungiţi conferă construcţiei o nota sporită de frumuseţe, iar cele două turle (de pe naos şi pridvor) cu frizele lor sculptate în piatră asigură eleganţă şi zvelteţe întregului edificiu.Interiorul este, de asemenea, decorat cu profile şi sculpturi în piatră ce trimit la arta orientală prin motivele lor de inspiraţie armeană, persană sau arabă, iar senzaţia de monumentalitate este întărită de amplitudinea bolţilor, sprijinite pe aceleaşi arce piezişe ce caracterizează bisericile moldoveneşti. Pictura iconostasului şi a icoanelor de pe pereţii naosului şi pronaosului reflectă influenţa artei armene şi a fost realizată - foarte probabil - cu prilejul lucrărilor din 1863-1868.

Biserica Albă "Sfinţii Voievozi" - situată în str. Veronica Micle nr.7

Biserica Albă "Sfinţii Voievozi"SITUARE: Roman, str. Veronica Micle nr.7
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1615 a domnitorului Ştefan II Tomşa. Refăcută de spătarul Vasile Cantacuzino în 1695.
DESCRIERE: Are ziduri de piatră şi cărămidă cu o grosime de 1,5 m. Planul este triconc, cu absidele laterale semicirculare, mai puţin pronunţate în exterior, care sunt încadrate de contraforturi ce se ridică până sub cornişă. Turnul-clopotniţă, ridicat separat, a fost demolat şi apoi reconstruit foarte aproape de biserică, în urma recentelor lucrări de sistematizare din zona respectivă, întregul spaţiu al ansamblului fiind considerabil redus. Sistemul iniţial de boltire a suferit modificări importante cu prilejul refacerii din 1695, când a fost înlăturată şi turla de pe naos. Zidul care a existat între naos şi pronaos a fost înlocuit printr-o arcadă sprijinită de pilaştri laterali cu arhitrave de tip clasic. Catapeteasma executată în 1922, chiar dacă nu are o valoare istorică deosebită, impresionează prin bogăţia şi varietatea ornamentelor sale sculpturale, precum şi prin vivacitatea cromatică a picturilor realizate de Ludvig Braner. Monumentul a suferit mai multe lucrări de reparaţii şi restaurări, care nu au dus însă la modificări structurale. Cele mai ample lucrări s-au desfăşurat în veacul trecut când s-a realizat restaurarea şi consolidarea temeinică.

Biserica "Sf.Nicolae" - situată în str. Bradului

Biserica "Sf. Nicolae"SITUARE: Roman, str. Bradului
SCURT ISTORIC: Ctitorie din sec. al XVIII-lea a negustorilor braşoveni din Roman. Vechea biserică de lemn a fost înlocuită cu actuala biserică de zid între anii 1747-1769.
DESCRIERE: Edificiul are plan cruciform, cu absida altarului semicirculară, dar cu cele două abside laterale de forma dreptunghiulară. Ornamentaţia faţadelor este asigurată de un brâu median de profile liniare, o "draperie" de butoni şi terminaţii denticulare şi un alt profil denticular sub cornişă. O turlă octogonală ornată cu perechi de ocniţe se ridica deasupra naosului, cupola centrală fiind susţinută în interior de arce romboidale. Inscripţia cu litere latine care s-a păstrat deasupra icoanelor împărăteşti precizează că iconostasul a fost dăruit de către episcopul Gherasim al Romanului în anul 1816. Mai reţin atenţia doua icoane pictate pe lemn, din secolul al XVIII-lea şi o uriaşă lumânare de ceară donată în 1707 de breasla romilor pentru biserica veche.

Biserica "Precista Mică" - situată în str. Sucidava nr.143

Biserica "Precista Mică"SITUARE: Roman, str. Sucidava nr.143
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1791a preotului Constantin
DESCRIERE: Are hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Monumentul are un plan simplu, cruciform, cu sânurile laterale uşor pronunţate. Nu are turle, turnul-clopotniţă s-a zidit separat, iar pridvorul a fost adăugit în 1855. A fost restaurată în 1946.

 


Biserica "Precista Mare" - situată în str. Roman Muşat nr. 101

Biserica "Precista Mare"SITUARE: Roman, str. Roman Muşat nr. 101
SCURT ISTORIC: Monument istoric şi de arhitectură religioasă ctitorit în 1569 de Doamna Ruxandra, soţia lui Alexandru Lăpuşneanu. Reconstruită în sec. XVIII-XIX.
DESCRIERE: Turnul-clopotniţă construit în 1753, înalt de 27 m este de o rară frumuseţe.

 

Biserica "Sf. Gheorghe" - situată în str. Nicolae Porojan nr.8

Muzee

Muzeul de Istorie - Roman, str. Cuza Vodă nr.19

tel. 0233 727726
Clădirea construită în prima jumătate a sec. al XIX lea, constituie monument istoric (Casa Nevruzzi). Colecţia muzeală a fost înfiinţată în 1957. Deţine importante colecţii arheologice aparţinând civilizaţiei dacice şi medievale. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

Muzeul de istorie Roman Interior Muzeul de istorie Roman

Muzeul de Artă - Roman, str. M.Eminescu nr.3

Muzeul de Artătel. 0233 744011
Deţine lucrări ale unor artişti contemporani: Oscar Han, Nicu Enea, Aurel Nedel ş.a. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

 

Muzeul de Ştiinţele Naturii - Roman, str. Ştefan cel Mare nr.244A

Muzeul de Ştiinţele Naturii tel. 0233 742528
Deţine exponate de floră şi faună de pe Valea Siretului. Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

 

Cetăţi şi case boiereşti

Cetatea nouă a Romanului

Cetatea RomanuluiSituată la 5 km est de Roman la Gâdinţi, com. Sagna, pe malul stâng a l Siretului, în apropierea confluenţei cu Moldova, ridicată în scop defensiv în 1466 de Ştefan cel Mare,fiind singura cetate ce nu s-a ridicat conform tradiţiei şi practicii medievale pe locuri dominante, greu accesibile. Originala fortificaţie medievală a fost construită în plan stelat, în stil palisadă cu ziduri groase de 4 m şi cu 7 bastioane circulare, iar la bază , pentru a rezista terenului nisipos, avea o ingenioasă construcţie de lemn în grătar fixată pe piloni. A fost distrusă prin incendiere de turci în 1476, iar apoi reconstruită, mărită şi întărită în 1478. Astfel întocmită, Cetatea Nouă a Romanului a continuat să joace un rol important în sistemul defensiv al Moldovei, până în anul 1675, când a fost din nou distrusă la ordinul lui Dumitraşcu Cantacuzino.(A nu se confunda cu cetatea veche din lemn şi pământ construită pe malul stâng al Moldovei de Roman I Muşat, reparată de Ştefan cel Mare şi incendiată de Matei Corvin în 1467). Fotografia reprezintă o machetă.

Casa Ioachim - Roman, Str. Nicolae Titulescu, nr. 5, Tel.: 0233 744628

Casa IoachimClădirea oferă trei faţete cardinale: faţeta centrală are un fronton cu o proporţionalitate perfectă, colonade cvasicorintice, ferestre înalte, frumos boltite cu arcaturi splendid ornamentate; faţeta posterioară este tăiată în două planuri de aliniament, cel exterior fiind prevăzut cu două firide cu două statui feminine în stil renascentist; faţeta de la intrare, mai mult funcţională, are o verandă cu glasvand. Unicat în Moldova este turnul de intenţie florentină.
În prezent, construcţia găzduieşte Biblioteca Municipală cu un fond de carte donat de profesorul George Radu Melidon.

Casa Iohann Simeon Brukner
În zona Complexului Episcopal se află şi Casa Iohann Simeon Brukner, ridicată înainte de anul 1818, cu o arhitectură în stil clasic şi care a găzduit prima farmacie a oraşului. Construcţia se remarcă prin etajul cu portic şi fronton, dar mai ales prin ingenioasele soluţii constructive care au permis amenajarea pivniţelor ca un prim nivel de locuire.

Casa Nevruzzi - Roman

Casa Nevruzzi RomanSituată în Roman, str. Cuza Vodă nr.19, a fost construită în prima jumătate a sec. al XIX-lea şi în prezent găzduieşte Muzeul de Istorie.

 

Casa vornicului Done

Casa vornicului DoneSituată în centrul municipiului Roman, este o construcţie cu o arhitectură oarecum inedită, ce diferenţiază subsolul cu două beciuri etajate şi parterul cu bolţi semicilindrice, de nivelul superior, conceput şi realizat în stil clasic, cu fronton şi coloane angajate la exterior şi bogate decoraţiuni de factură barocă în interior. Casa datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, fiind cumpărată în 1825 de vornicul Grigore Done.

Aici s-a născut, în 1912, dirijorul Sergiu Celibidache şi aici funcţioneaza în prezent Şcoala de Muzică "Sergiu Celibidache" din Roman.

Pe strada Smirodava se găseşte "Stejarul Unirii", stejar plantat în chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de către grupul unionist din Roman.

În faţa Hotelului Roman este amplasat bustul cronicarului Miron Costin chiar pe locul în care - în anul 1691 - acesta şi-a găsit tragicul sfârşit.

Parcul Municipal este - din punct de vedere al diversităţii speciilor dendrologice unic în Europa. El cuprinde o "rotondă a scriitorilor" şi un lac de agrement. În jurul fântânii arteziene centrale din Parcul Municipal se afla Rotonda Scriitorilor -realizata prin Fondul Plastic Iasi- constituită din 10 busturi : Miron Costin, Kogălniceanu, Alecsandri, Caragiale, Vlahuţă, Coşbuc,Sadoveanu, Creanga, Eminescu, Enescu, plus monumentul lui Ion Ionescu de la Brad.
www.roman-romania.ro

Top

Unităţi de cazare

Hotel Mariko Inn*** - drumul european E85 la ieşirea din oraşul Roman către Iaşi şi Suceava
Tel: +40 - 0233/742525; +40744606693; Fax: +40 - 0233/744322 ;E-mail:marikoinn@yahoo.com
Capacitate de cazare: 2 camere single, 16 camere cu 2 paturi, 10 camere cu pat matrimonial din care 6 cu aer condiţionat, 1 apartament
- cablu TV, mini-bar, uscător par, Internet, telefon, camere cu balcon, room-service, spălătorie
cameră de bagaje, safe, rent-a-car, comandă taxi, acces pe bază de cartelă
- 3 restaurante cu 60, 150 şi 280 locuri unde se servesc preparate din bucătăria tradiţională şi internaţională, vinuri de vinotecă şi băuturi fine
- bar restaurant
- terasă cu 60 de locuri
- sală de conferinţe cu 150 de locuri
- bază de agrement şi teren de tenis
- parcare păzită, gratuită cu 120 de locuri
- grădină cu fântână arteziană T
Rezervări prin Internet (www.mariko.ro) sau la telefon +40 - 0233/742525.

Hotel Mariko Inn Bar Mariko Inn Restaurant Mariko Inn
Restaurant rustic Mariko Inn Baie Mariko Inn Interior hotel Mariko Inn

Hotel "Roman" *** - Roman, str. Nicolae Titulescu nr. 2-4

Hotel "Roman"tel. 0233 742600, fax. 0233 740831, hotelroman@ambra.ro
- Capacitate de cazare: 25 camere duble, 45 camere single şi 10 apartamente cu AC şi jacuzzi.
- Servicii: cablu TV, telefon, minibar, frigider, spălătorie, curăţătorie ecologică, salon de frizerie+coafură+cosmetică, casă de schimb valutar, galerie de artă şi suveniruri, agenţie de turism
- restaurant clasic (190 de locuri dispuse în 3 saloane), salon de recepţie şi protocol cu 60 de locuri, săli şi mini-săli pentru conferinţe (150+15+15 de locuri, retroproiector, flipchart şi instalaţie sonorizare), salon de cofetărie cu terasă (48 de locuri).
- acceptă card, acceptă animale de casă

Hotel „Royal”*** - Roman, str. Stefan cel Mare, Km 333
0233 743952, 0730 039354, http://www.gruproyal.ro, office@gruproyal.ro
Complex cu patru sali restaurant si in curand, cu spatii de cazare

Hotel Zara*** Roman, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, 0233 733 73, 0727 067 435
parter - 5 camere - 12 locuri,
Etaj 1 - 6 camere - 13 locuri,
etaj 2 - 5 camere - 12 locuri. Toate cu TV, internet si frigider
Poze pe www.turistinfo.ro

Motel "Condor" *** - DN 15 Roman - Piatra Neamţ, km 17; com. Dulceşti
tel. 0233 761001, 0233 761002, fax. 0233 740831
Capacitate de cazare: 36 locuri în 20 camere; restaurant 150 locuri; piscină acoperită, sală fitness, biliard, tenis de masă
tel. 0744 578801

Motel "Dealul Marului" ** - com. Sagna
Capacitate: 50 locuri

Motel Parc Miltiplex*** - Roman, Str. Stefan cel Mare nr. 250
0730 111 181; 0722 362 947; parcmultiplex.ro
Capacitate de cazare: 8 camere duble cu balcon, incalzire centrala, aer conditionat, baie in camera, TV
-bar, restaurant, sala de conferinte
- parcare, terasa, loc amenajat de joaca

Pensiunea "Doina"*** - Roman, str. C.A.Rosetti, nr.16
0744 524930
Capacitate de cazare: 6 camere duble şi o cameră triplă, toate cu TV
2 restaurante cu câte 60 de locuri fiecare

Pensiunea "Edmina" *** - Roman, str. N. Bălcescu nr 9
Tel. 0233 740494
Capacitate de cazare:
3 camere duble, 2 camere triple, o cameră cu patru locuri şi 2 camere de câte 5 locuri
restaurant cu 36 de locuri

Pensiunea „Ioana”*** - Roman
0745 073 418, 0748 522 356
Capacitate de cazare: 11 camere duble, o cameră triplă şi 3 camere cu câte 4 locuri
Restaurant non-stop cu 200 locuri, terasă
Sală de conferinţe
Curte, foişor, parcare foarte mare

 

Pensiunea Mara***
Comuna Secuienii Noi, pe Drumul European E85
0233 744.180, 0766 592.011, www.pensiuneamara.com
Capacitate de cazare:
6 camere cu baie in camera cu frigider si TV
6 camere cu baie la comun (femei/barbati)
Dusuri pentru soferii aflati in tranzit, toalete separate pentru tranzit.
* Restaurant cu: 150 de locuri pentru nefumatori, locuri pentru fumatori, 24 de locuri in separeuri
* Terasa in cadru natural cu 30 de locuri si in curs de modernizare.
- 4500 mp parcare specializata, iluminata si pazita de firma pentru 45 de TIR
- parcare la E85 (DN2) pe ambele sensuri de mers disponibila pentru 20 de TIR-uri

Top

Restaurante

Barul KAMBYS PUB - Roman, Bd. Republicii, nr.4, tel. 0730094365, program: 8 - 24
Black Wolf
- Pietonal Ştefan cel Mare Bl.M7, tel. 0233 727909
Club Why Not - Pietonal Ştefan cel Mare Bl.M9, tel. 0233 743513
Favorit - str. Roman Muşat nr.1, tel. 0233 726463
Parc - str. Ştefan cel Mare, tel. 0233 741518
Pizzeria Hera - Pietonal Ştefan cel Mare Bl.M4 , tel. 0233 741033
Restaurant Hotel „Royal”*** - Roman, str. Stefan cel Mare, Km 333
0233 743952, 0730 039354, http://www.gruproyal.ro, office@gruproyal.ro
Rigoletto - Pietonal Ştefan cel Mare Bl.M3, tel. 0740 491658
Romtudor - str. Bogdan Dragoş, nr. 111, tel. 0233 722901