CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ "GHEORGHE IACOMI" PIATRA NEAMŢ
Piatra Neamţ Roman Târgu Neamţ Bicaz Roznov
Prima pagină
Târgu Neamţ
Site search Web search

(Tastaţi cuvintele cu diacritice)
powered by FreeFind
Gheorghe Iacomi
Obiective turistice:
  Lăcaşe de cult
 Monumente istorice
  Muzee şi case memoriale
  Parcuri naţionale, rezervaţii naturale
Unităţi de cazare
Staţiuni:
  Bălţăteşti
  Durău
  Neguleşti
  Oglinzi
Agrement:
 Turism ecvestru
 Pescuit sportiv
Ski
  Vânătoare
Diverse
Restaurante, baruri
 Agenţii de turism
 Transporturi
 Programul evenimentelor culturale
 Etnografie
 Hărţi
 Alte informaţii
Centre de informare
turistică din România

 Oraşe:
 Piatra Neamţ
 Roman
 Târgu Neamţ
Bicaz
 Roznov
Gastronomie moldovenească
Shopping
Săli de conferinţă

Obiective turistice | Unităţi de cazare | Restaurante

Târgu NeamţSituat în Depresiunea Neamţului, pe Valea Ozanei, la o altitudine de 350-450 m, la 45 km de Piatra Neamţ pe DN15C şi la 85 km de Suceava. Oraş vechi, menţionat în lista oraşelor valahe de la 1387-1392, se va afirma odată cu zidirea Cetăţii Neamţului de către Petru Muşat I. Este centrul unei zone turistice importante. Populaţia este de 20.856 de locuitori (la 01.01.2007).

 

Obiective turistice

Cetăţi, muzee şi case memoriale Biserici Parcuri şi rezervaţii naturale

Harta obiectivelor turistice

Cetăţi, muzee şi case memoriale

Cetatea Neamţ - Tg. Neamţ, str. Arcaşului nr. 1
Monument istoric situat în apropierea oraşului, pe un platou al dealului Pleşu, la 480 m altitudine. Este atestată documentar prima oară în 1395.A fost construită din piatră, nisip şi mortar foarte rezistent în două etape. Prima etapă, în timpul domniei lui Petru I Muşat, s-a concretizat în ridicarea unui fort central, cu fundaţia construită în trepte, pe care s-au ridicat ziduri groase de 2-3 m, înalte de 12 m, prevăzute cu creneluri şi 4 turnuri de apărare în colţuri, iar în exterior susţinute de 15 contraforturi. În interior existau ziduri de incintă şi o fântână. A doua perioadă de construcţie a cetăţii a fost în timpul lui Ştefan cel Mare, când s-a adăugat curtea exterioară cu o nouă centură de ziduri şi 4 bastioane semicirculare. Au fost înălţate zidurile vechiului fort, s-a săpat un nou şanţ de apărare, peste care s-a construit un pod arcuit . Tot în această perioadă s-au construit corpuri de clădiri din curtea interioară cu case domneşti, locuinţe ale domnitorului, magazii, ateliere şi o biserică. A fost refăcută, întărită şi reamenajată în timpul lui Ieremia Novilă şi Vasile Lupu. Istoria cetăţii este strâns legată de zbuciumatul trecut al ţării, având un rol important în sistemul defensiv al Moldovei. În 1691 aici s-a scris o importantă pagină de eroism când cetatea a fost apărată de un mic grup de plăieşi împotriva armatei polone condusă de Ioan Sobieski. Ziua cetăţii: "Ştefan cel Mare şi Sfânt" (2 iulie).
Program de vizitare: 10.00-18.00, luni închis. Tarife: 1 leu pentru grupuri de copii, 2 lei - individual

    

Muzee şi case memoriale

Muzeul de Istorie şi Etnografie - Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 37; tel. 0233 790594

Muzeul de Istorie şi Etnografie A fost înfiinţat în 1954 de către prof. univ. D. Constantinescu. Din 1977 funcţionează în clădirea Şcolii Domneşti (ridicată în 1852, monument istoric). Expoziţiile, dispuse pe săli, au ca tematică evoluţia oraşului Tg. Neamţ, meşteşuguri tradiţionale din zonă şi instalaţii ţărăneşti. Program de vizitare:zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis


Colecţia de etnografie şi istorie locală "Nicolae Popa" - Com. Petricani, sat Târpeşti, la 10 km sud-est de Tg. Neamţ.
Inaugurat în 1966, cuprinde peste 3000 de exponate: măşti populare, sculpturi în piatră şi lemn, piese arheologice, monede, icoane şi obiecte de cult, pictură naivă, unelte tradiţionale, costume populare etc.

Colecţia de etnografie şi istorie locală "Nicolae Popa"  Colecţia de etnografie şi istorie locală "Nicolae Popa"

Muzeul memorial "Ion Creangă"- Humuleşti-Tg. Neamţ, str. Ion Creangă nr.8; tel. 0233 790620 , 0233 742528
Organizat din 1954 în casa în care s-a născut şi a copilărit scriitorul, construită probabil în 1830 de către Petrea Ciubotariul, bunicul marelui povestitor; ambient şi unelte tradiţionale, expoziţie cu documente de arhivă, scrisori, fotocopii ale manuscriselor, fotografii, operele scriitorului.
Sub acoperişul larg de draniţă, pereţii duraţi din bârne groase peste care s-a aşternut un strat de lutuială, delimitează o singură încăpere cu ferestre înguste şi o tindă unde abia puteai să te învârţi. Intrarea scundă este adăpostită de ploile repezi printr-o prispă lată de câteva palme, iar în spatele casei un acoperământ de scânduri cu pantă repede protejează mai multe obiecte gospodăreşti şi unelte agricole cu certă valoare etnografică. Exponatele prezentate sunt caracterizate de simplitatea, bunul simţ şi modestia proprie ţăranului moldovean, generând un puternic sentiment de pioşenie, nu numai pentru ceea ce reprezintă ele faţă de amintirea lui Ion Creangă, ci pentru că ele sunt mărturii autentice ale tradiţiei populare a locuitorilor din această parte a ţării.
Reprezintă, dincolo de semnificaţia sa istorico-literară şi sentimentală, un produs cert al arhitecturii populare specifice perioadei şi ariei etno-culturale în care se încadrează.
Programul de vizitare: zilnic: 9-17 (octombrie - martie); 10-18 (aprilie - septembrie). Luni: închis.

Muzeul memorial "Ion Creangă"  Muzeul memorial "Ion Creangă" Interior Muzeul memorial "Ion Creangă"

Muzeul memorial "Mihail Sadoveanu"- Com. Vânători-Neamţ, pe Dealul Vovidenia, la 1 km de M-rea. Neamţ; tel. 251889
Inaugurat în 1966 în casa oferită scriitorului de Mănăstirea Neamţ, muzeul cuprinde documente, obiecte personale, fotografii, biblioteca cu opera completă, multe ediţii princeps şi traduceri, piese de mobilier. Program de vizitare:zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

Muzeul memorial "Mihail Sadoveanu" Interior Muzeul memorial "Mihail Sadoveanu"

Casa memorială "Veronica Micle"- Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.33;tel. 0233 790594
Casa, construită în 1834, unde a trăit pentru o vreme poeta a fost amenajată muzeistic în 1984. Expoziţia cuprinde fotocopii ale manuscriselor, corespondenţă, documente, cărţi, mobilier şi obiecte personale. Program de vizitare:zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

Casa memorială "Veronica Micle" Interior Casa memorială "Veronica Micle"

Top

Biserici

Biserica "Sf. Gheorghe"
SITUARE: Tg.Neamţ, str. Progresului nr.3
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1808 a lui Chiriac şi Smaranda Braşoveanu
DESCRIERE: Catapeteasma este lucrată în lemn de tei aurit.

Biserica "Sf. Gheorghe"  Tg. Neamţ

Biserica "Sf.Mihail şi Gavriil"
SITUARE: Pometea, Tg.Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1837 ape locul unei alte biserici mult mai vechi.
DESCRIERE: Astăzi este complet renovată, fiind considerată "bijuteria oraşului".

Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil"  Tg. Neamţ

Biserica "Sf. Gheorghe"
SITUARE: în Blebea, Tg.Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1832 şi refăcută în 1893.
DESCRIERE: Catapeteasma, semnată Ion Zugravul în 1775, este o operă de artă de o rară frumuseţe

Biserica "Sf. Gheorghe"  Tg.Neamţ

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

SITUARE: Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.49
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1676, distrusă de un incendiu în 1864 şi refăcută complet în 1875.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Tg. Neamţ

 

Biserica "Sf.Mc.Haralambie"
SITUARE: Tg. Neamţ, str. M.Eminescu nr.11
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1856
DESCRIERE: Catapeteasma şi pictura interioară sunt adevărate opere de artă

Biserica "Sf.Nicolae"
SITUARE: Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.11
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1838 a ţuţuienilor veniţi din Transilvania cu turmele de oi. Refăcută complet în 1887 din cărămidă şi piatră.

Biserica "Sf. Nicolae"  Tg. Neamţ

Biserica "SF.Ilie"
SITUARE: Tg. Neamţ, str. Mărăşeşti nr.6
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1842 a lui Al.Teohari
DESCRIERE: Catapeteasma în stil baroc este poleită cu aur.

Biserica "Sf. Nicolae"
SITUARE: Humuleşti-Tg. Neamţ
SCURT ISTORIC: Ctitorie din 1776, dar refăcută complet în 1908.

Monumentul-mausoleu al vânătorilor de munte

Monumentul-mausoleu al vânătorilor de munte Este situat în Tg. Neamţ pe o terasă largă creată artificial pe Culmea Pleşului, la o altitudine de 491 m pentru a putea fi observat cu uşurinţă. Monumentul realizat de arhitectul Theodor Burcă a fost ridicat pentru a comemora jertfa eroilor neamului din Primul Război Mondial.A fost inaugurat în 1939 de Regele Carol al II-lea .

 

 

Top

Parcuri şi rezervaţii naturale

Parcul Natural Vânători - Com.Agapia, sat Văratec; tel: 0233 206001, 0233 206002, 0233 206003; fax: 0233 206000; e-mail: vanatoripark@vanatoripark.ro

Apariţie relativ nouă în peisajul ariilor protejate nemţene, constituit ca parc natural în anul 1999, pe suprafaţă de 30.818 ha, dintre care peste 26.300 ha fond forestier, parcul adăposteşte o larga paletă de valori naturale, culturale şi istorice. Se află situat în nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu Suceava, în raza comunelor Crăcăoani, Agapia, Vânători-Neamţ, a oraşului Tg. Neamţ, şi a staţiunilor Bălţăteşti şi Oglinzi. Din punct de vedere geografic, parcul se întinde pe versantul estic al Munţilor Stânişoarei şi peste Subcarpaţii Neamţului, acoperind o parte a bazinului Ozanei şi Cracăului. Altitudinea medie = 800 m.
Pentru o mai bună informare a vizitatorilor, Administraţia Parcului Natural Vânători-Neamţ a realizat un Centru de Informare Turistică, situat în satul Văratec chiar în vecinătatea Pădurii de Argint, a Ocolului Silvic Văratec şi a sediului administraţiei parcului. Accesul se face pe drumul judeţean Valea Seacă - Văratec. Acest centru oferă informaţii diverse turiştilor şi oricăror persoane interesate, despre:
- descrierea generală a parcului (istorică, geomorfologică, biologică, etc.)
- obiectivele de management ale administraţiei şi realizările acesteia;
- formarea educaţiei ecologice;
- categoriile de activităţi permise sau interzise pe teritoriul parcului;
- traseele turistice şi punctele de atracţie din această zonă, cum sunt: Pădurea de Argint, Codrii de Aramă, Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină "Dragoş Vodă", Cetatea Neamţului, Mănăstirile Nemţene, alte obiective cu valoare ecologică, culturală, istorică, peisagistică deosebită.
- meşteşuguri tradiţionale şi artă populară;
- biodiversitate şi speciile de plante şi animale protejate;
Pentru exemplificare, vizitatorii pot afla amănunte privind creşterea zimbrului, speciile vegetale toxice şi otrăvitoare (inclusiv ciuperci), portul popular specific zonei, putând admira totodată imagini şi eşantioane legate de aspectele enumerate mai sus.
În plus, specialiştii administraţiei stau permanent la dispoziţia vizitatorilor pentru informaţii mai amănunţite.

Pădurea de argint

Pădurea de argintEste situată pe teritoriul comunei Agapia lânga sediul Ocolului Silvic Văratec, pe terasa inferioară a Topoliţei, la altitudinea de 540m. Pădurea de argint este un arboret de mesteacăn, având arborii cei mai batrâni cu vârsta de peste 100 ani dar pădurea este completată şi cu arbori de 20 si 50 ani. Are o suprafaţă de 2,4 ha, fiind o rezervaţie de tip mixt, forestieră si peisagistică.

 

Codrii de aramă

Codrii de aramăEste situată în comuna Agapia, pe dealul Filiorul, la o altitudine cuprinsă între 550 si 650 metri şi are o suprafaţă de cca. 21 ha. Este alcatuită în cea mai mare parte din gorun, alături de acesta aici fiind inventariate alte cca. 300 specii de plante. Cei mai în vârstă arbori au peste 135 ani. La poalele dealului se afla pârâul Filioara, cu pâlcuri de rachitişuri şi mici mlaştini cu rugină si izmă; pajiştea din jur este alcătuită din păiuş roşu şi iarba vântului.

 

Rezervaţi de stejari Dumbrava
Pădurea Dumbrava, în suprafaţă de 56,6 ha este situată între valea Pârâului Neamţ şi a pârâului Nemţişor, la o altitudine cuprinsă între 445 şi 470 m. Este o rezervaţie de tip forestier care conservă o pădure de stejari seculari, foarte viguroşi. Arboretul este constituit din Quercus robur, Quercus daleschampii în amestec cu Carpinus betulus, la care se mai adaugă Prunus avium, Acer campestre, Fagus sylvatica şi Pyrus pyraster, fiind alcatuită dintr-o singură asociaţie, şi anume Quercorobori-carpinetum Soo et Pocs 1957. Arboretul este o rezervaţie naturală, interesant prin dimensiunile şi aspectul exemplarelor de stejar, prin particularităţile subarboretului, bogăţia florei ierboase, infiltraţiile de conifere etc. Vârsta acestori arbori variază între 150-200 ani. Din punct de vedere al biodiversităţii s-au identificat 209 specii de plante vasculare aparţinând la 50 familii.

Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină Dragoş Vodă

ZimbruA fost înfiinţată în anul 1968, se află în nordul judeţului Neamţ, pe raza comunei Vânători Neamţ, în apropierea drumului naţional D.N. 15 şi a Mănăstirii Neamţului. În anul 1970 se aduc primele exemplare de zimbri, în număr de trei, originare din Polonia, dânduli-se numele de Rarău, Roxana şi Raluca. În momentul actual, se gasesc 3 exemplare de zimbri într-un ţarc de aproximativ 4 ha. Astăzi, în rezervaţie, pe lângă zimbri se mai pot întâlni: cerbi carpatini, cerbi lopătari, căpriori, vulpi, bursuci, iepuri, urşi, lupi, specii de avifaună.

 

 

 

Lacul Zimbrăria - Com. Vânători-Neamţ
Este aşezat într-un peisaj natural deosebit în mijlocul pădurii (în locurile preferate de pescuit ale lui Mihail Sadoveanu), în cadrul rezervaţiei forestiere Vânători-Neamţ şi în incinta rezervaţiei de zimbri şi faună carpatină "Dragoş Vodă". Accesul se face din şoseaua ce leagă oraşul Târgu Neamţ de Mânăstirea Neamţ. "Zimbrăria" reprezintă un complex de trei iazuri în cascadă; dintre speciile de peşti putem enumera: crap, caras, şalău, novac,chinezesc, ştiucă, biban. Capturile pot depăşi 10 kg. Momeli predilecte: mămăligă, boabe de porumb.

Top

Unităţi de cazare

Hotel "Doina"Hotel "Doina" *** - Tg. Neamţ, str. M.Kogălniceanu nr.6-8
tel. 0233 790270, 0233 790272; fax.0233 790843, e-mail: trustdoina@xnet.ro
- Capacitate de cazare: 2 apartamente cu 3-4 locuri, 24 camere duble
- Servicii: cablu TV, frigider, minibar, acces internet, masaj, sala de conferinte, parcare
- restaurant cu 200 locuri, bar de zi, bar de noapte, terasă cu 200 locuri.
- acceptă card

Hotel "Oglinzi"- Staţiunea Oglinzi

Hotel Oglinzitel. 0233 790111, tel./fax. 0233 790317
- Capacitate de cazare: 50 locuri în apartamente sau camere duble
- Servicii: aer conditionat, TV, cadă, tratamente cu produse Plantavorel, parcare
- restaurant, produse preparate şi conservate în vase Zepter bar de zi,
- acceptă card, acceptă animale de casa,
- salon polivalent pentru evenimente (seminarii;simpozioane,protocol) cu 30 locuri; sală de conferinţe; sală de billiard, tennis de masă, şah, table, rummy;

Hotel Oglinzi  Hotel Oglinzi  Hotel Oglinzi

Hotel "Ozana" *** - Targu Neamt, Str. Stefan Cel Mare nr. 96
0233 791807, 0744 518840, 0755 026671, 0744 644880, www.hotelozana.ro
Capacitate de cazare: 20 camere duble, 5 camere triple, 3 apartamente cu câte 2 camere (salon+ cameră dublă)
Restaurant cu 300 de locuri, bar, terasă
Curte, grătar, parcare

Motel "Casa Arcaşului" ***- Târgu Neamţ, str. Cetăţii nr.1
 
Motel "Casa Arcaşului" tel. 0233 790699, 0723 118 189, 0723 118 152
Capacitate de cazare: 14 camere duble, 2 camere triple;
- toate camerele au baie cu duş.
restaurant cu 120 locuri, 2 sali de conferinte de cate 20 locuri, bar de zi cu 20 locuri, salon nefumatori cu 40 locuri si terasa"Hanul Urşilor" ** - Com. Vânători-Neamţ, tel. 0233 251364
- Capacitate de cazare: 31 de camere cu 86 locuri, în următoarea structură:
- 19 camere cu două paturi
- 12 camere cu 3 paturi
- 1 vilă cu o cameră şi 2 băi
Toate camerele sunt dotate cu telefon, televizor şi cu grup sanitar propriu.
- Restaurantul cu o capacitate de 250 locuri are un meniu diversificat şi pregătit cu cea mai mare atenţie astfel încât să satisfacă toate cerinţele clienţilor. În restaurantul unităţii se poate servi prânzul pentru grupuri organizate la cele mai avantajoase preţuri. Aici se pot organiza diverse consfătuiri şi mese festive.Bucătăria proprie poate oferi specialităţi gastronomice de o largă diversitate începând cu preparatele tradiţionale româneşti, specialităţi europene sau exotice, pregătite pentru dumneavoastră de maeştri în arta culinară.
- Barul dispune atât de băuturi indigene cât şi de renume internaţional, putând răspunde oricărui gust sau exigenţă. Terasa are o capacitate de 60 locuri şi poate fi inchiriată pentru organizarea de mese festive sau petreceri.
- Cu o capacitate de 60 de locuri crama restaurantului vă oferă o atmosferă romantică, unde puteţi petrece clipe de neuitat.
- amatorii de distracţii sunt invitaţi în discoteca Hostelului
- Situată în imediata apropiere a oraşului Târgu Neamţ, pensiunea deţine spaţii proprii de parcare.

Hanul "Urşilor" Hanul "Urşilor" Hanul "Urşilor" Discoteca Hanul "Urşilor" Crama Hanul "Urşilor"

Pensiunea "Aristocratis"**** - Tg. Neamţ, Str. Stefan Cel Mare nr. 245
0233 791986, fax. 0233 791 988, www.aristocratis.ro
Capacitate de cazare: 2 camere duble, 2 apartamente cu câte 4 locuri
Restaurant cu specific italian (70 de locuri)
Bar, terasă, grădină, parcare
Centru SPA, fitness, aerobic, solar

Pensiunea "Belvedere" **/ *** - Târgu Neamţ, Str. Mărăşeşti nr. 215
Tel.: 0233 790730, 0744 244326
Capacitate de cazare: - 8 camere duble *** dispuse pe 2 nivele deasupra restaurantului, fiecare cu baie cu duş, cablu TV, mobilier de lemn, balcontarif: 798 lei/camera
- 5 camere duble ** dispuse pe un nivel, cu baie şi living comun cu TV, acces la balcon din living
- restaurant cu 35 locuri şi 2 grupuri sanitare
- terasă acoperită cu 20 locuri, construită din lemn şi piatră
- terasă descoperită cu 14 locuri
- parcare în faţa complexului cu 10 locuri
- parcare în interiorul complexului cu 8 locuri


Pensiunea "Belvedere" Târgu Neamt Pensiunea "Belvedere" Târgu Neamt-Camera  Pensiunea "Belvedere" Târgu Neamt-Restaurant

Pensiunea "Carol" - Tg. Neamţ (lângă Staţiunea Băile Oglinzi)
0233 787877, 0732 145772, 0744 379758, www.pensiunea-carol.ro
Capacitate de cazare: 5 camere duble, 2 camere cu câte 4 locuri (toate au balcon, TV, frigider)
Restaurant cu 40 de locuri, cramă cu 20 de locuri, salon mic dejun cu 20 de locuri, terasă
Sală de conferinţe cu 20 de locuri (pune-o şi la Săli de conferinţe)
Curte, foişor, grătar, loc de joacă pentru copii, parcare
Saună, internet wireless

Pensiunea "Cassandra" *** - Târgu Neamţ, Str.9 Mai nr. 1A
tel. 0233 791191, 0742 052707
Capacitate:- 2 camere duble cu baie proprie, - 2 camere triple cu baie proprie, - 2 camere duble cu baie comuna, - 1 cameră cu 2 paturi matrimoniale cu baie
- se oferă demipensiune sau pensiune completa la cerere.
- terasă, balcon, loc de joacă pentru copii, leagăn, grătar în curte, camera de zi cu şemineu. - încălzire centrală, TV cablu.


Pensiunea "Cassandra" Târgu Neamţ  Pensiunea "Cassandra" Târgu Neamţ Pensiunea "Cassandra" Târgu Neamţ-camera

Pensiunea "Căprioara" *** - Târgu Neamţ, str. Veterani, nr. 41, www.caprioara.as.ro
Tel. 0233 210913, 0744 515672
Capacitate de cazare : 2 camere duble, 6 camere triple, fiecare cu baie şi TV
- bucătărie utilată, la dispoziţia turiştilor, grătar, foişor, loc de joacă
- parcare
- punct de plecare pentru vizitarea mănăstirilor Neamţ

 

Pensiunea "Creanga de aur" - Tg. Neamţ, str. Vultur nr. 1
tel. 0233 791446; e-mail: olgutzacaia@yahoo.com
Capacitate de cazare: 2 camere single, o cameră dublă
-2 băi, living, sală de şedinţe cu 20 de locuri
-oferă pensiune completă la cerere
-terasă, livadă, parcare cu 10 locuri
-muzeu de etnografie

Pensiunea "Fanni" *** - Tg. Neamţ, str, Mărăşeşti nr. 99
0743 260 056, 0722 435 464
Capacitate de cazare: 13 locuri în 5 camere

Pensiunea "Iustina" ** - Târgu Neamţ, Str.Băile Oglinzi nr.9
tel. 0233 663282
Capacitate de cazare: 2 camere duble
-o baie, bucătărie, sufragerie
-oferă pensiune completă la cerere
-curte, parcare

Pensiunea "La Cetate" *** - Tg. Neamţ, str. Cetăţii nr.33 (chiar sub Cetatea Neamţului)
0233 660249, 0723 594 098
Capacitate de cazare: 22 de casute cu apa calda, dus, incalzire, tv
restaurant cu 180-200 de locuri, bar, terasă
sala de conferinte cu 70 de locuri
parcare

Pensiunea "La Răscruce de Vânturi" ** - Târgu Neamţ , str. Băile Oglinzi nr. 43
tel. 0233 660309, 0740908867, 0747994626
Capacitate:
Corp A** - 4 camere duble + o cameră mare cu 20 priciuri la mansardă+ 2 băi, restaurant cu 30 locuri
Corp B*** - 10 camere duble la etajul I, 6 camere duble la etajul II (toate camerele au băi), restaurant cu 100 locuri
Corp C: 4 camere triple, living

Pensiunea "La Răscruce de Vânturi"  Interior Pensiunea "La Răscruce de Vânturi" Restaurant Pensiunea "La Răscruce de Vânturi"

Pensiunea "La Struţi" *** - la intrarea în Tg. Neamţ (pe stânga), la aproape 1 km de DN 15B
0720 065 308, 0729 917671 ( Stan Vasile )
Capacitate de cazare: 7 camere duble cu minibar, TV, frigider, uscător de păr
living
-Restaurant unde se pot mânca produse din ferma proprie, precum şi carne şi ouă de struţ
-acces la bucătărie
-teren de fotbal cu nocturna si de un cal pentru echitatie de agrement
-curte, terasă, grătar, foişor, loc de joacă, parcare
Foto pe www.mergilasigur.ro

 

Pensiunea "Mioriţa" ** - Târgu Neamţ
tel. 0233 790910; 0744 454248
Capacitate de cazare: 1 cameră cu 2 paturi duble, 2 camere duble şi una triplă, baie comună
- încălzire cu centrală pe gaz
- se oferă doar mic dejun la cerere
- bucătărie utilată la dispoziţia turiştilor
- curte cu grătar, foişor, loc de joacă pentru copii
- parcare cu 7 locuri

Pensiunea "Remember"*** - Tg.Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 211
0233 790251, 0758 036650, www.pensiunea-remember.ro
Capacitate de cazare: 7 camere single, 4 camere duble, 4 camere triple, 1 apartament cu 2 camere duble
Restaurant cu 100 de locuri, bar, terasă, cramă
Sală de conferinţe (pune-o şi la Săli de conferinţe), biliard, teren de minifotbal, tenis de masă
Parcare păzită

Pensiunea Rodica ** - Tg. Neamt, Str. Pârâului, nr. 2
Persoana Contact: Lupu Rodica , Lupu Ion
tel.: 0751588705, rodica@yahoo.com
Capacitate de cazare: 4 camere duble cu 2 băi, 1 apartament cu 2 camere cu câte 4 locuri cu o baie
Bucătărie pentru turişti
Curte, grătar, terasă 5 locuri de parcare

Pensiunea Rodica Pensiunea Rodica

Pensiunea "Steaua Nordului" ** - Târgu Neamţ, Bd. Ştefan cel Mare, nr.. 207 F
tel. 0233790995, 0744704271, e-mail: ozanalatex@yahoo.com, www.steauanordului.bleu.ro
Capacitate de cazare: 3 camere duble, 1 apartament cu 2 camere
- atăt camerele cât şi apartamentul cu 2 camere beneficiază de baie proprie,TV(cablu)
- sală de mese, living, bucătărie
-3 terase, grătar
Ce mai puteţi face la noi în vacanţă ?
- foc de tabără, lecţii de călărie alături de un instructor la una din cele mai vestite crescătorii de armăsari din ţară, Dumbrava, plimbări cu caleaşca sau sania trasă de cai, diverse trasee de drumeţie sau MontainBike.

Pensiunea "Steaua Nordului" Pensiunea "Steaua Nordului"

Pensiunea "Trei stejari" ** - Târgu Neamt, str. Baile Oglinzi nr.18;
tel. 0233 790913, 0745190529, 07403388729
Capacitate de cazare:-la et. I sunt 6 camere matrimoniale din care 4 cu bai si 2 cu grup sanitar pe coridor,- la mansarda sunt 4 camere cu 2 bai pe coridor
-bucatarie la dispozitia turistilor, sala de mese
-se serveste mic dejun la cerere
-curte, terasa, foisor, gratar, parcare

Pensiunea Trei stejari Pensiunea Trei stejari-camera Pensiunea Trei stejari-restaurant

Pensiunea "Vila Bella" ** - str. Băile Oglinzi,nr. 2A, Târgu Neamţ
tel. 0233 790291, 0745 270671
Capacitatea de cazare: 5 camere triple, 10 camere duble, 6 băi
Sală de mese cu 25 locuri, bucătărie
Terenuri de tenis de masa si de câmp

Pensiunea "Vila Vlad" *** - Targu Neamt, Str. Daciei nr. 4
0745595284 ( Mona Atomei )
Capacitate de cazare: 8 amere duble cu cablu TV
living de 60 mp, sală de mese, bucatarie complet utilata,
terasa, gratar, masa de png-pong, parcare 12 locuri in curte
Foto pe www.mergilasigur.ro

Restaurante

Braniştea - pe DN15B, la 8 km de Tg.Neamţ, tel. 0233 251023
Humuleşti - Bd.M.Eminescu, tel. 0233 663342
Intim - Bd.M.Eminescu bl. M7, tel. 0233 791097
La Ţapu' - Bd. Ştefan cel Mare, tel. 0233 790793
Rotiserie - Str.C.Hogaş Bl.B2, tel. 0233 790883

Top